CCEP – Certified Compliance & Ethics Professional

CCEP – Certified Compliance & Ethics Professional

Suoritin keväällä Certified Compliance & Ethics Professional–International tutkinnon, joka on kansainvälinen ammatillinen tutkinto eettisten ja compliance -asioiden parissa työskenteleville. Itse en ollut tutkinnosta kuulutkaan ennen kuin aloitettuani nykyisessä tehtävässäni. Tutkintoa pyörittää Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), joka on tänä vuonna 10 vuotta täyttävä järjestö. Järjestö, sen jäsenmäärä ja tutkinnon suorittaneiden määrä ovat kasvaneet huimasti joka vuosi. Jäseniä on tänä päivänä 13.500. Ammattikuntana  ´Compliance & Ethics Professionals´ on siis hyvin nuori.

Mitä tämä ammattikunta sitten oikein puuhaa? Tyypillisesti toiminnosta vastaava henkilö vastaa organisaation Compliance -ohjelmasta, jonka tavoitteena on yleensä mm. edistää organisaation eettisten tavoitteiden ja liiketapaperiaatteiden toteutumista ja kehittämistä. Tärkeä osa on liiketapaperiaatteiden ja niihin pohjautuvien politiikkojen ja ohjesääntöjen luominen, niistä viestiminen ja niiden toteutumisen arviointi ja varmennus.

Compliance -toiminnon tekemän työn on pohjauduttava organisaation riskiarviointiin ja sen on oltava riippumatonta. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että compliance toiminto raportoi ideaalitilassa hallinnollisesti toimitusjohtajalle ja toiminnallisesti hallitukselle. Käytännössä riippumattomuus tarkoittaa myös, ettei se esimerkiksi itse voi laatia yrityksen politiikkoja vaan sen tehtävänä on tukea organisaatiota niiden laatimisessa. Compliancen tehtäviin kuuluu siis paljon yhteistä sisäisen tarkastuksen kanssa. Työn koordinointi näiden kahden tahon välillä onkin tärkeää.

On jännittävää nähdä, minkälaiseksi compliance yksiköiden ja –asiantuntijoiden rooli vuosien saatossa muotoutuu.

 

Niina Ratsula
Niina Ratsula
Niina Ratsula on toiminut kymmenen vuoden ajan kansainvälisissä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, yritysetiikan ja compliancen asiantuntijatehtävissä mm. Nokiassa ja Kemirassa.