Miksi sisäinen tarkastaja on sisäinen tarkastaja?

Miksi sisäinen tarkastaja on sisäinen tarkastaja?

Melkeinpä jokaisen pitämäni luennon tai koulutuksen yhteydessä herää osallistujien kesken keskustelua siitä, miksi sisäisen tarkastajan nimi on sisäinen tarkastaja. Viimeksi aihetta sivuttiin taannoisessa Sisäiset tarkastajat ry:n toimikuntapäivässä. Nimi kantautuu pitkälle historiaan, jolloin tarkastajan tehtävä oli tarkastaa. Nyt kuvatessa sisäisen tarkastuksen roolia, sana ´tarkastaa´ tuskin enää esiintyy.

Sisäisen tarkastuksen ammatillisen viitekehyksen mukaisen määritelmän mukaan sisäiset tarkastajat tarjoavat itsenäistä, riippumatonta, lisäarvoa tuottavaa ja organisaation toimintaa parantavaa arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa. Sisäisen tarkastuksen toiminto auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan johtamis- ja hallinto- sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen.

Toisin sanoen sisäinen tarkastaja auttaa organisaatiota kehittämään prosessejaan ja ymmärtämään heikkoja kohtiaan. Tämä tapahtuu muun muassa arvioinnin ja varmistuksen kautta. Tehtävänä ei siis ole syynätä, syyllistää, kytätä, tai etsiä virheitä ja väärinkäytöksiä. Ehkä joskus menneisyydessä näin on voinut olla. Tänä päivänä sisäinen tarkastus tuottaa johdolle tärkeää tietoa yrityksen riskeistä ja mahdollisuuksista. Tehtävänä on tarjota puolueetonta tietoa, jonka pohjalta johdon on mahdollista tehdä päätöksiä, joiden avulla kehittää ja parantaa organisaation toimintaa.

Pohdintojen tuloksena syntyy usein hienoja nimiehdotuksia nykyajan sisäiselle tarkastajalle; prosessien kehittäjä, business tarkastaja jne. Nämä kuitenkin hylätään siitä syystä, että ne jättävät huomioimatta sisäisen tarkastajan roolin riippumattomana ja puolueettomana tiedon tarjoajana, jonka tehtävänä ei ole osallistua liiketoiminnan päätöksentekoon tai ottaa vastuuta kehittämisaskeleista.

Ehkä sisäinen tarkastaja on sisäinen tarkastaja edelleen siksi, että parempaa nimeä ei ole keksitty.

 

Lähteet:

Sisäisen tarkastuksen kansainvälinen ammatillinen ohjeistus (IIA International Professional Practices Framework, IPPF)

Niina Ratsula
Niina Ratsula
Niina Ratsula on toiminut kymmenen vuoden ajan kansainvälisissä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, yritysetiikan ja compliancen asiantuntijatehtävissä mm. Nokiassa ja Kemirassa.