Yhdeksän askelta edistää eettistä ja compliance-ajattelua organisaatiossasi

Yhdeksän askelta edistää eettistä ja compliance-ajattelua organisaatiossasi

Tänä päivänä ei enää riitä, että yritys ainoastaan toimii pakollisten vaatimusten mukaisesti, vaan yrityksiltä odotetaan lain pykälien vaatimukset ylittävää eettistä toimintaa. Compliance-ohjelmat ja ovat saavuttaneet merkittävän huomion myös Pohjoismaissa ja niitä pidetään tärkeinä tekijöinä yrityksen maineriskin hallinnassa. Yritykset ovat heränneet siihen, että jotakin on tehtävä sen varmistamiseksi, ettei ikäviin otsikoihin päädytä. Tai jos päädytään, oltaisiin ainakin valmiina reagoimaan niihin.

Compliance-kulttuuria ja -ohjelmia tarvitaan yrityksen eettisen ja vaatimustenmukaisen käyttäytymisen kivijalaksi. Balanssi-lehden viimeisimmässä numerossa pohdin keinoja, joiden avulla edistää näitä asioita organisaatioissa.

Niina Ratsula
Niina Ratsula
Niina Ratsula on toiminut kymmenen vuoden ajan kansainvälisissä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, yritysetiikan ja compliancen asiantuntijatehtävissä mm. Nokiassa ja Kemirassa.