Politiikka

21.3.2017

Tiedätkö, miten organisaatiosi compliance-kultturia on mahdollista kehittää oikeaan suuntaan?

Vastuullisuus, compliance, eettiset toimintatavat ovat tämän päivän MUST. Näitä edistetään luomalla ja vaalimalla oikeanlaista kulttuuria organisaatiossa. Tiedätkö, miten organisaatiosi compliance-kultturia on mahdollista kehittää oikeaan suuntaan? Miten lanseerata eettiset toimintaperiaatteet Y-sukupolvelle? Osallistu keskusteluun […]
21.12.2016

Miksi COMPLIANCE on niin tärkeä aihe, että siitä pitää kirjoittaa kirja?

Katso haastattelu Helsingin kirjamessuilta, jossa koitan vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä on compliance? Miksi jokaisen organisaation tulee ottaa compliance-asiat toiminnassaan huomioon? Miten compliance-ohjelmat auttavat organisaatiota maineriskin hallinnassa? Kenelle compliance organisaatiossa kuuluu? […]
17.3.2016

Kirja Compliance-toiminnoista on nyt tilattavissa!

Compliance-riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta: Niin pörssiyrityksen kuin pienen nakkikioskin olemassaolon edellytyksenä on lakien ja säännösten noudattaminen. Ehtoja sanelevat yhä voimakkaammin myös eri sidosryhmät – sijoittajat, […]
6.11.2015

Hyvästi hakkerit – Sivusto toimii taas!

Jokin petti sisäisessä valvontajärjestelmässä, sillä codeofconduct.fi sivut onnistui joku taitava hakkeri valtaamaan. Sivusto on ollut viimeisen vuoden ajan enimmäkseen pois käytöstä, josta pahoittelut niille, jotka ovat sivuja tarvinneet. Nyt kuitenkin vanhat sivut on […]
25.6.2015

Ajatuksia terveen ja eettisen organisaatiokulttuurin edistämiseen

Organisaation kulttuuri on aina ihmisen ja ihmisryhmien luomaa. Sen perusta muodostuu yhteisesti jaetuista arvoista, normeista, uskomuksista, toimintatavoista ja säännöistä. Organisaation eettisen päätöksenteon taustalla ovat aina ihmiset, jotka tekevät päätöksiä. Joskus on sanottu, […]
6.4.2015

Politiikat ja toimintaohjeet määrittelevät yrityksen tavan toimia

Organisaation politiikat ja toimintaohjeet määrittelevät ”Keitä olemme, miten meillä tehdään asioita”. Niitä tarvitaan ainakin kolmesta eri näkökulmasta; 1) jotta voidaan kouluttaa ja viestiä yhteisistä toimintatavoista, 2) seurata niiden toteutumista käytännössä sekä 3) […]
13.10.2014

Yhdeksän askelta edistää eettistä ja compliance-ajattelua organisaatiossasi

Tänä päivänä ei enää riitä, että yritys ainoastaan toimii pakollisten vaatimusten mukaisesti, vaan yrityksiltä odotetaan lain pykälien vaatimukset ylittävää eettistä toimintaa. Compliance-ohjelmat ja ovat saavuttaneet merkittävän huomion myös Pohjoismaissa ja niitä pidetään […]
11.9.2014

Miksi sisäinen tarkastaja on sisäinen tarkastaja?

Melkeinpä jokaisen pitämäni luennon tai koulutuksen yhteydessä herää osallistujien kesken keskustelua siitä, miksi sisäisen tarkastajan nimi on sisäinen tarkastaja. Viimeksi aihetta sivuttiin taannoisessa Sisäiset tarkastajat ry:n toimikuntapäivässä. Nimi kantautuu pitkälle historiaan, jolloin […]
4.9.2014

Tone from the middle

Tieteelliset tutkimukset ja käytännön oppaat ovat jo vuosia korostaneet ylimmän johdon tärkeyttä yrityksen toimintatapojen implementoinnissa ja eettisen kulttuurin edistämisessä. Johdon julkistamat liiketoimintaperiaatteet sekä heidän osoittama käytännön esimerkki päivittäisessä työssä toimivat parhaana kannustimena […]
9.8.2014

CCEP – Certified Compliance & Ethics Professional

Suoritin keväällä Certified Compliance & Ethics Professional–International tutkinnon, joka on kansainvälinen ammatillinen tutkinto eettisten ja compliance -asioiden parissa työskenteleville. Itse en ollut tutkinnosta kuulutkaan ennen kuin aloitettuani nykyisessä tehtävässäni. Tutkintoa pyörittää Society […]
24.6.2014

Miten arvioin organisaationi eettisyyttä?

Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta sekä compliance-ajattelu ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota osakseen – syystäkin. Lahjusepäilyjä, kartelleja, eturistiriitatilanteita ja muita non-compliance tapauksia tulee jatkuvasti ilmi meillä ja maailmalla. Seuraamukset rikkomuksista yrityksille ja […]
26.3.2014

Meillä ei tapahdu väärinkäytöksiä

Olin tällä viikolla puhumassa Talentum Eventsin järjestämässä Petos2014 tapahtumassa väärinkäytöksistä, niiden ehkäisykeinoista sekä Whistleblower –kanavien käytöstä. Teema on ajankohtainen ja tärkeä. Oli mielenkiintoista huomata, että organisaatiot taustoistaan riippumatta painelevat samojen ongelmien kanssa […]
14.3.2014

Hyvä johtaminen ja hyvä sisäinen valvonta kulkevat käsi kädessä

Toimiva sisäinen valvonta auttaa organisaatiota saavuttamaan päämääränsä ja tuo johdolle varmuutta siitä, että organisaatiossa tehdään oikeita asioita lakien, säännösten ja organisaation toimintaperiaatteiden mukaisesti. Sisäinen valvonta on parhaimmillaan johdon konkreettinen työkalu organisaation johtamiseen. […]
28.2.2014

Millainen on tulevaisuuden sisäinen tarkastaja?

Sisäisen tarkastuksen roolin muuttuessa myös tarkastajalta vaadittavat taidot muuttuvat. Enää ei riitä, että sisäinen tarkastaja esimerkiksi hallitsee ammattistandardit sekä omaa hyvät tekniset ja kommunikointitaidot. Tänä päivänä tarkastuksen tulee osata luoda pitkällä aikavälillä […]
5.2.2014

Mitä compliance on?

Olen viime aikoina joutunut pohtimaan useampaan otteeseen, mitä oikeastaan compliance eli vaatimuksenmukaisuus tarkoittaa. Aihe on pulmallinen ensinnäkin jo sen takia, että terminä compliance on melko kattava, mutta toisaalta mitäänsanomaton. Suomeksi termi voitaisiin […]
6.4.2015

Politiikat ja toimintaohjeet määrittelevät yrityksen tavan toimia

Organisaation politiikat ja toimintaohjeet määrittelevät ”Keitä olemme, miten meillä tehdään asioita”. Niitä tarvitaan ainakin kolmesta eri näkökulmasta; 1) jotta voidaan kouluttaa ja viestiä yhteisistä toimintatavoista, 2) seurata niiden toteutumista käytännössä sekä 3) […]