Koulutussisällöt

Tiesitkö, että vain 25 % työntekijöistä saa säännöllistä koulutusta vastuullisista työskentelytavoista? (NBE Survey, 2020) Code of Conduct Academyn koulutustarjonnalla koulutat tiimisi tai vaikka koko henkilöstön yritysvastuun, vastuullisen liiketoiminnan ja eettisen yrityskulttuurin teemoista.

Osallistujat saavat verkkokurssit käyttöönsä helposti kirjautumalla kurssialustalle omalla sähköpostillaan, ilman uusien applikaatioiden tai ohjelmistojen lataamista. Kurssit ovat käytettävissä vuoden kerrallaan. Yksi kurssi on 40 – 90 minuutin pituinen yhdistelmä videoita, tekstejä sekä tehtäviä.

COMPLIANCE

Kun puhutaan minkä tahansa yhtiön compliance-toiminnasta, liittyy käsitteeseen lainnoudattamisen lisäksi myös paljon pehmeitä asioita, kuten arvojen mukainen ja eettisesti kestävä toiminta. Lakien ja säännösten noudattamisen lisäksi on tärkeää myös toimia eettisesti oikein.

Lue lisää compliancesta blogistamme.

Riskienhallinta on prosessi, jossa pyritään tunnistamaan ja varautumaan organisaation tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttaviin tapahtumiin.

Warren Buffettin sanoin: ”Riski johtuu siitä, että et tiedä mitä olet tekemässä”.

RISKIENHALLINTA
YRITYSVASTUU

Julkisessa keskustelussa ja omassa ajattelussa on helppo jakaa yritykset ja ihmiset kahteen boksiin: vastuullinen – vastuuton. Totuus on kuitenkin, ettei yksikään yritys eikä yksikään ihminen ole 100% vastuullinen tai vastuuton. Sen sijaan tasapainottelemme jatkuvasti harmaalla alueella, jossa huomioon tulee ottaa lukuisia näkökulmia – yrityksen menestys, asiakkaan menestys, henkilökunnan hyvinvointi, yhteiskunta, oma turvallisuuden tunne. Teemme päivittäin valintoja, joista osa on vastuullisempia kuin toiset. Kokemus vastuullisuudesta voi myös olla hyvin erilainen riippuen kenen näkökulmasta asiaa katsoo.

Lue lisää yritysvastuusta blogistamme.

Minkälaista kulttuuria sinä luot jokapäiväisillä tekemisilläsi ja tekemättä jättämisilläsi? Miten voisit itse parhaiten varmistaa, että johtamistapasi edistää oikein toimimisen kulttuuria, eikä päinvastoin edistä riskiä väärinkäytöksille? Väärintoimimisen kulttuuriin liittyy yleensä aina eettistä sokeutumista: organisaation ihmiset ovat ajatuneet tilanteeseen, jossa toimitaan väärin, mutta he eivät enää vain pysty näkemään sitä.

Lue lisää yrityskulttuurista ja eettisyydestä blogeistamme.

VASTUULLINEN YRITYSKULTTUURI & EETTINEN TYÖELÄMÄ
SISÄINEN TARKASTUS & VALVONTA

Sisäinen valvonta määritellään organisaation sisäisiksi menettely- ja toimintatavoiksi, joiden avulla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäisellä tarkastuksella puolestaan viitataan riippumattomaan ja objektiiviseen tarkastusorganisaatioon, jonka toiminnan ulottuvuus voi vaihdella organisaatioittain.

Lue lisää sisäisen tarkastuksen ja valvonnan eroista Niinan blogista.