CODE OF CONDuCT VERKKOVALMENNUS:

TYÖELÄMÄN EETTISET PERIAAtTEET

Code of Conduct -verkkovalmennus on tarkoitettu kaikille asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat varmistaa eettisesti kestävät toimintatavat organisaation toiminnan arjessa. Kurssi tarjoaa käytännönläheiset ja konkreettiset työkalut ja mallit organisaatiosi eettisten ohjeistusten luomiseen/uudistamiseen sekä niiden onnistuneeseen jalkauttamiseen. 

Luemme päivittäin uutisia organisaatioista, joissa ei ole onnistuttu toimimaan arvojen, eettisten periaatteiden tai yhteiskunnan odotusten mukaan. Miksi tämä on arkipäivää?

Usein syy eettisiin skandaaleihin löytyy ennaltaehkäisevän työn riittämättömyydestä. Ei ole aikaa. Ei uskota skandaalin tapahtuvan omalle kohdalle. Ei osata priorisoida jotain, mikä ei konkreettisesti  näy numeroina silmien edessä - ainakaan vielä. 

Paras keino ennaltaehkäistä eettisiä ongelmia on varmistaa, että organisaatiossa on eettiset periaatteet määriteltynä ja niiden mukaan toimitaan päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Eettiset periaatteet ovat tarpeellisia kaiken kokoisissa organisaatioissa ja kaikilla toimialoilla. 

 

Tämän verkkovalmennuksen tavoitteena on auttaa organisaatiotasi luomaan merkitykselliset eettiset periaatteet ja varmistamaan, että ne myös näkyvät organisaatiosi arjessa.

Valmennus koostuu viidestä moduulista, jotka julkaistaan käyttöösi viikon välein rekisteröitymistäsi seuraavasta päivästä lähtien.  Kaikki kurssimateriaali on käytettävissäsi vuoden 2019 loppuun saakka ja voit suorittaa moduulit haluamaasi tahtiin. 

Kurssin päätteeksi sinulla on käsissäsi:

 • ymmärrys Code of Conductin / eettisten periaatteiden keskeisestä ja tyypillisestä sisällöstä

 • parempi käsitys omalle organisaatiollesi relevanteista eettisistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista

 • työkalut ja mallipohjat oman organisaatiosi eettisten periaatteiden / Code of Conductin laatimiseen 

 • suunnitelma eettisten periaatteiden jalkauttamiseksi organisaatiossasi

 • henkilökohtaisen sparraussession aikana saamasi kommentit ja asiantuntijavinkit laadukkaan ja tuloksellisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Miksi organisaatio tarvitsee EettisIÄ PERIAATTEITA?

 

Eettisten periaatteiden tärkein tehtävä on tarjota johdolle, työntekijöille ja muille sidosryhmille yhteiset toiminnan ja tekemisen pelisäännöt: selkeät ohjeet siitä, mikä on sallittua ja mikä ei; mikä on yhteinen tapa toimia. Suuryritysten lisäksi eettisiä ohjeistuksia laativat yhä useammin myös pk-yritykset, startupit, julkishallinnon organisaatiot, erilaiset tapahtumantuottajat ja yhteisöt. Henkilöstön lisäksi eettiset ohjeet koskevat usein yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä.
 

Eettisistä periaatteista ei ole kuitenkaan päivittäisessä toiminnassa juuri apua, jos ne ovat vain nettisivuilla olevia dokumentteja. Jotta saat eettisen ohjeiston aidosti näkymään päivittäisessä tekemisessä, tulee sinun varmistua siitä, että ohjeet rakennetaan juuri omaa organisaatiotasi ajatellen ja kommunikoidaan ihmisille merkityksellä tavalla.

 

Eettisten periaatteiden tulisi toimia yhteisön yhteisenä ohjenuorana, kun he päivittäin toimivat organisaation nimissä. Lisäksi toiminnan seuraaminen ja mittaaminen on helpompaa, kun toimintaa voidaan peilata olemassa oleviin pelisääntöihin. Myös epäasialliseen käytökseen on helpompi puuttua, kun oikea tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitty kaikille yhteisten toimintaperiaatteiden avulla.

Miksi osallistua valmennukseen?

Tässä verkkokoulutuksessa saat henkilökohtaista sparrausta ja käytännönläheisiä vinkkejä muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä työelämän eettiset ongelmat yleensä johtuvat ja miten ennaltaehkäistä niitä?

 • Miten eettiset periaatteet / Code of Conduct kannattaa laatia, viestiä ja kouluttaa? 

 • Miten eettisten periaatteiden vastaiseen toimintaan kannattaa puuttua?  

 • Miten edistää eettisyyttä tukevaa kulttuuria työyhteisössä? 

 

Liian usein kuvittelemme eettisen työn olevan valmis, kun Code of Conduct on julkaistu nettisivuilla ja ihmiset ohjattu opiskelemaan aihe verkon välityksellä. Jotta todella saamme eettiset ohjeet osaksi arjen tekoja, tarvitsemme kuitenkin paljon konkreettista työtä ja erityisesti johdon aitoa sitoutumista työyhteisön eettisyyden kehittämiseen. Tässä valmennuksessa pääset pohtimaan yhdessä kanssani, miten tämä onnistuu parhaiten juuri sinun organisaatiossasi.

 

Millainen on verkkovalmennuksen sisältö?

 

Valmennusmoduulit julkaistaan verkkovalmennusalustalla viikon välein rekisteröitymistäsi seuraavasta päivästä lähtien. Kurssin lopuksi voit halutessasi varata ajan henkilökohtaiseen sparraussessioon (45 min). Sparraussession aikana käymme puhelimitse läpi  kurssituotokset ja saat palautetta ja vinkkejä laatimiesi ohjeiden sisältöön ja jalkauttamiseen liittyen.
 

Valmennusmoduulien sisältö:

 1. Miksi eettisiä periaatteita tarvitaan ja minkälainen on hyvä Code of Conduct?

 2. Taustatyö eettisten periaatteiden laadintaa varten

 3. Periaatteiden laatiminen

 4. Henkilöstön kouluttaminen ja viestintä - viestintäsuunnitelman laatiminen

 5. Eettisen kulttuurin kehittäminen ja eettisten ohjeiden toteutumisen seuranta

 6. (+) Henkilökohtainen palaute ja sparraus: Code of Conductin ja viestintäsuunnitelman kommentointi

Valmentajasta

 

Valmennuksen toteutuksesta vastaa KTM Niina Ratsula, jolla on yli vuosikymmenen kokemus eettisten ohjeiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Niinan perustaman  Code of Conduct Companyn missiona on auttaa yrityksiä luomaan kestävät liiketoimintaetiikan käytännöt ja vahvistamaan oikein toimimisen kulttuuria. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Niina ehti toimia 12 vuotta kansainvälisissä kehittämis- ja johtotehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa erikoistumisalueinaan eettiset ja compliance -ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin hallinta ja yritysvastuu. Työn ohella Niina viimeistelee väitöskirjaa samasta aihepiiristä Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Valmennuksissaan Niina painottaa erityisesti eettisen yrityskulttuurin merkitystä ja johtajien sekä esimiesten roolia tällaisen kulttuurin luomisessa ja kehittämisessä. Niina on kokenut ja suosittu luennoitsija ja on myös kirjoittanut useita ammattijulkaisuja. Tällä hetkellä työn alla on teos nimeltä "Oikein toimimisen kulttuuri - esimiehen opas eettisen organisaation rakentamiseen". Niinan blogia voit seurata osoitteessa www.codeofconduct.fi.
 

HINTA

Valmennuksen hinta on 290€ (+ alv). Saat tunnukset kurssille yhden työpäivän kuluessa täytettyäsi alla olevan tilauslomakkeen. Kaikki valmennusmateriaali sekä optio henkilökohtaiseen sparraukseen on käytettävissäsi vähintään vuoden 2019 loppuun saakka. Mikäli haluat kurssiin mukaan tunnin mittaisen henkilökohtaisen sparrauksen, on kurssin hinta 450€ (+alv).

Annan sinulle mielellään lisätietoa valmennuksesta (niina.ratsula@codeofconduct.fi). Halutessasi voit myös tilata kurssista räätälöidyn, yrityskohtaisen toteutuksen.

CONTACT

--

NIINA RATSULA

Ethics & Compliance Adviser

CEO & Founder of Code of Conduct Company Oy

--

niina.ratsula(a)codeofconduct.fi
www.codeofconduct.fi

tel. +35850 486 9821

 • Black YouTube Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Twitter - Black Circle

© 2018 Code of Conduct Company | Y-tunnus 2369201-1 | Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki, Finland | Tietosuoja