Compliance-ohjelmat

Tuloksellinen compliance-ohjelma auttaa johtoa varmistamaan, että organisaatio toimii vastuullisesti ja lainmukaisesti.

Compliance-ohjelmilla tarkoitetaan yhtiön sisäisiä toimintatapoja, joilla varmistetaan sen toiminnan asianmukaisuus niin lainsäädännön kuin eettisten toimintatapojen kannalta. Ohjelmien tavoitteena on välttää yhtiön ja sen henkilöstön syyllistymistä lainvastaiseen tai yrityksen omien sääntöjen vastaiseen toimintaan. Compliance-ohjelma koostuu tyypillisesti ei-toivottavien toimien 1)ehkäisemisestä, 2) havaitsemisesta ja 3) näihin reagoimisesta.

Code of Conduct Company auttaa organisaatiotasi compliance-ohjelman tai eettisen ohjelman luomisessa ja kehittämisessä. Olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa esimerkiksi seuraavanlaisia projekteja:

 • Eettisten ja compliance-riskien arviointi (henkilöstökyselyiden, haastatteluiden ja workshoppien avulla)

 • Code of Conduct workshopit, joiden pohjalta laaditaan ja kirjoitetaan puhtaaksi eettiset periaatteet

 • Digitaaliset compliance-koulutukset henkilöstölle

 • Johtoryhmän sparraus compliance-ohjelman pystyttämisessä ja governance-rakenteen luomisessa

 • whistleblowing kanavan pystyttäminen ja sisäisen väärinkäytöstutkintaprosessin kehittäminen

 • Henkilöstön koulutus (esimerkiksi teemoista compliance, lahjat ja vieraanvaraisuus, korruptioriskit, eturistiriidat, syrjinnän ja häirinnän ehkäiseminen, kunnioittava työpaikkakäyttäyminen & oikein toimimisen kulttuuri)

 • Sisällöntuotanto (Code of Condutin, lahjonnan vastaisten periaatteiden ja muiden yhteisten ohjeistusten avaaminen henkilöstölle  merkityksellä tavalla, mm. blogit, videot, mobiiliapplikaatiot, elearning ja pelit)

 • Viestintä (compliance-ohjelmien avaaminen tarinoiden ja työntekijäkokemusten välityksellä, mm. videot, artikkelit ja blogisisällöt)

Sisällöntuotantoa compliance-koulutuksiin

KOULUTUS: EU WHISTLEBLOWING DIREKTIIVI

CONTACT

--

NIINA RATSULA

Ethics & Compliance Adviser

CEO & Founder of Code of Conduct Company Oy

--

niina.ratsula(a)codeofconduct.fi
www.codeofconduct.fi

tel. +35850 486 9821

 • Black YouTube Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Twitter - Black Circle

© 2020 Code of Conduct Company | Y-tunnus 2369201-1 | Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki, Finland | Tietosuoja