Arvot & eettiset periaatteet

Sen lisäksi, että koemme tekevämme todella merkityksellistä työtä, kiinnitämme eritystä huomiota siihen, miten tavoitteisiimme pääsemme. Autamme asiakkaitamme päivittäin kehittämään vastuullisia toimintatapoja ja yrityskulttuuria. Palvellaksemme missiotamme oikein toimimisen kulttuurin rakentamisesta suomalaisessa työelämässä, myös meidän tulee sitoutua eettisesti kestäviin työskentelytapoihin. 

Meille eettisesti kestävä yrityskulttuuri tarkoittaa avointa keskustelukulttuuria, yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja tavoitteita sekä kaikkien toimintamme vaikutuspiirissä olevien huomioonottamista.

Arvomme

Yhteiset arvomme asettavat suuntaviivat sekä työllemme että pyrkimyksellemme raivaa tietä oikein toimimisen kulttuurille.

Läpinäkyvästi

Meille läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että meillä ei ole salaisuuksia toisiltamme tai asiakkailtamme, ja että olemme sanojemme mittaisia. Kerromme aina mahdollisimman avoimesti kaiken minkä voimme, rikkomatta salassapitositoumuksia. Meille avoin ja turvallinen vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on työmme suola.

Rohkeasti

Raivaamme rohkeasti tietä oikein toimimisen kulttuurille. Kerromme mielipiteemme rohkeasti, mutta kunnioittavasti. Velvollisuutenamme on kyseenalaistaa, tehdä mokia ja oppia niistä. Haluamme toimia kaikessa tekemisissämme niin kun on oikein – muistamme tämän myös ja etenkin niiden kaikista kipeimpien päätösten edessä.

Inhimillisesti

Inhimillisesyys yhdistää vastuullisuuden ja intohimon. Meille on tärkeää, että työmme on merkityksellistä sekä meille että asiakkaillemme. Emme tavoittele täydellisyyttä, vaan aina seuraavaa asiaa, josta oppia. Meillä on lupa tulla töihin sellaisina kuin olemme ja uskomme, että ihminen on parhaimmillaan silloin kun saa olla oma, kokonainen, autenttinen itsensä.

Eettiset periaatteemme

Arvot luovat pohjan ajattelullemme, toiminnallemme ja päätöksenteollemme. Niiden soveltamisen helpottamiseksi olemme kirjanneet ylös eettiset periaatteet, jotka auttavat meitä elämään arvoja arjessamme ja toimimaan tavalla, joka edistää eettisesti kestävää työelämää. 

Pidämme huolta itsestämme

Työskentelemme joustavasti ja paljon etänä. Etätyö mahdollistaa meille paljon, mutta tuo myös mukanaan haasteita uupumisen, yksinäisyyden, turvallisuuden ja (aivo)ergonomian näkökulmista. Tiedostamme, että oma jaksamisemme ja henkinen hyvinvointimme ovat meille elintärkeitä, jotta voimme tarjota laadukasta palvelua asiakkaillemme.

Näin vaalimme tervettä yrityskulttuuria ja hyvinvointiamme: 

 • Pyrimme aloittamaan maanantait kasvokkaisella tiimipalaverilla, jolloin viikon aloitukseen on mahdollisimman matala kynnys ja saamme heti yhteyden tiimikavereihimme. Ilahdumme jonkun ehdottaessa kävelypalaveria. 
 • Meillä on lupa käyttää viikoittain tunti työaikaa oman tai muiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vapaaehtoistyö, urheilu, päiväunet ja ajoittain jopa perjantaiskumppa palvelevat työhyvinvointiamme. 
 • Emme ole 24/7 saatavilla, vaan pidämme huolta palautumisesta. Suunnittelemme ajankäyttöämme niin, että jokainen voi tehdä työtä itselleen parhaiten sopivana ajankohtana, samalla huomioiden, ettei kenenkään ei tarvitse venyä ylitöihin.   
 • Meillä on velvollisuus tarpeen vaatiessa huolestua ja kysyä tiimiläistemme jaksamisesta ja hyvinvoinnista. 

Monimuotoisuus on voimavaramme

Haluamme olla edistämässä inklusiivista ja monimuotoista työelämää. Sen lisäksi, että pyrimme vaalimaan näitä omassa tiimissämme, otamme myös asiakkaidemme monimuotoisuuden huomioon ja pyrimme työskentelemään aina asiakkaan uniikit tarpeet huomioon ottaen. Koemme, että asiakkaamme arvostavat meidän monimuotoista osaamistamme, joka koostuu erilaisista elämäntarinoista ja näkökulmista. Tämän vuoksi meillä ei ole muottia, johon meidän tarvitsisi sopia.  

Näin edistämme inklusiivista työelämää: 

 • Pyrimme kuuntelemaan ennen kun sanomme oman mielipiteemme 
 • Haluamme ymmärtää erityisesti niitä, jotka ovat kanssamme eri mieltä 
 • Janoamme palautetta toiminnastamme, joka auttaa meitä näkemään omat ajatteluharhamme ja sokeat pisteemme.

Olemme luottamuksen arvoisia

Asiakkaamme luottavat meille tietojaan päivittäin ja meillä on sovitut säännöt ja prosessit sille, kuinka lunastamme luottamuksen päivittäisillä toimillamme. Pidämme hyvää huolta asiakkaidemme ja kumppaniemme meille uskomista tiedoista ja muusta omaisuudesta. Kunnioitamme oikeutta yksityisyyteen käsittelemällä henkilötietoja ja muita sensitiivisiä tietoja luottamuksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Näin osoitamme luottamusta: 

 • Pidämme lupauksemme ja kerromme heti, jos muutoksia aikaisemmin sovittuihin asioihin syystä tai toisesta tarvitaan.
 • Asianmukaiset yhteistyösopimuksemme suojaavat meidän ja asiakkaidemme oikeudet, tiedot sekä omaisuuden.
 • Pidämme asiakkaidemme tiedoista ja omaisuudesta hyvää huolta ja noudatamme tietoturvallisuusasioissa tietoturvapolitiikkaamme.

Huomioimme muut ympärillämme

Tiedostamme, että emme ole täällä yksin. Toiminnallamme on sekä haitallisia, että positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Pyrimme jatkuvasti näkemään toimintamme vaikutukset osana arvoketjuja ja tekemään päätöksiä, joilla olisi mahdollisimman positiivinen nettovaikutus.  Olemme sitoutuneet  haastamaan itseämme sekä arvioimaan ja oppimaan lisää toimintamme vaikutuksista. 

Näin huomioimme muut ympärillämme:

 • Teemme ympäristötietoisia valintoja, oli kyse sitten työmatkoista tai hankinnoista 
 • Edellytämme yhteistyökumppaneilta ihmisten reilua kohtelua  
 • Kohtelemme myös kilpailijoitamme reilusti ja olemme sitoutuneet reiluun kilpailuun.  

Vaalimme oikein toimimisen kulttuuria

Tiedämme, että hyvistä arvoista ja aikeista huolimatta myös me olemme vain ihmisiä. On mahdollista, että myös me välillä teemme valintoja, jotka eivät ole niitä parhaita. 

Näin edistämme oikein toimimista: 

 • Jääväämme itsemme päätöksistä, joihin liittyy mahdollinen intressiristiriita 
 • Emme ota vastaan tai tarjoa etuja, jotka voisivat vaarantaa integriteettimme 
 • Uskallamme nostaa vaikeat aiheet puheeksi kollegan, asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa 

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821