Whistleblowing-ilmoituskanavat ja -prosessit

Laki velvoittaa yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita järjestämään kanavan, jonka välityksellä voi jättää ilmoituksen väärinkäytösepäilystä. Yleisesti näistä kanavista käytetään termejä whistleblowing tai (eettinen) ilmoituskanava. Sen avulla työntekijän tai muun sidosryhmän jäsenen on mahdollista ilmoittaa eettisestä huolenaiheestaan ja saada suojaa vastatoimilta. Työnantajalle kanava puolestaan tarjoaa tärkeän keinon saada tietoa sellaisista epäkohdista, jotka muuten voisivat jäädä pinnan alle. Lainsäädäntö tarjoaa organisaatioille oivan tilaisuuden oikein toimimisen kulttuurin rakentamiseen – me autamme tässä työssä mielellämme.

Olemme olleet mukana määrittelemässä lukuisille yrityksille whistleblowing-kanavia ja -prosesseja sekä tehneet pitkään käytännön työtä ilmoitusten käsittelyn parissa. Tiedämme, mitkä ovat ilmoituskanaviin ja ilmoitusten käsittelyyn liittyvät kipukohdat ja miten ne selätetään. Autamme organisaatiotanne luomaan kerralla järjestelmän ja prosessin, jotka täyttävät lainsäädännön velvoitteet, mutta ennen kaikkea tuovat työntekijöille positiivisen kokemuksen siitä, että eettisten huolenaiheiden ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen organisaatiossa on sallittua ja kannustettavaa.

Tuemme whistleblowing-työssä

Tarjoamme yhteistyössä Tvendan kanssa palvelukokonaisuuden asianmukaisen whistleblowing-prosessin varmistamiseksi. Toimimme riippumattomasti ja kommunikoimme aktiivisesti. Uskomme inhimillisyyteen – ilmoituksista seuraavat tutkinnat vaativat kykyä käsitellä hankalia asioita inhimillisesti, asiallisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto ja hallinnointi

Olemme organisaatioiden tukena asianmukaisen whistleblowing-prosessin luomisessa tai päivittämisessä nykytilan hahmottamisessa sekä whistleblowing-kanavaan liittyvien vastuiden ja prosessin määrittämisessä. Tarjoamme myös koulutusta aiheesta sekä johdolle että muulle henkilöstölle, ja tuemme organisaatioita erilaisilla whistleblowing-viestintämateriaaleilla.

Autamme asiakkaitamme myös jatkuvassa ja joustavassa päivystyksessä sekä ilmoitusten kategorisoinnissa ja käsittelyssä sekä raportoinnissa.

Riippumaton tutkinta

Toimimme myös riippumattoman ja objektiivisen tutkinnan tukena. Voimme suorittaa tutkinnan kokonaan ulkoistettuna tai avustaa yhtiön omaa tiimiä tutkinnan suorittamisessa. Annamme työstä aina ennen työn käynnistämistä realistisen hinta-arvion.

Code of Conduct Academy vastuullisen liiketoiminnan tueksi

Tiesitkö, että verkko-oppiminen on nimetty yhdeksi mielekkäimmistä tavoista tukea elinikäistä oppimista? Code of Conduct Academy on verkkokoulutuspalvelu, josta löydät laajan kattauksen vastuulliseen työelämään liittyviä verkkokoulutuksia.

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821