Tarinamme

Niina Ratsula perusti Code of Conduct Companyn vuonna 2018 jätettyään työnsä Kemiran Ethics & Compliance -toiminnon johtajana. Yhtiö on syntynyt aidosta halusta edistää eettistä työelämää ja vastuullista liiketoimintaa Suomessa. Tähän päivään mennessä olemme auttaneet kymmeniä suomalaisia pörssiyrityksiä, pk-yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita edistämään eettistä ja vastuullista liiketoimintaa ja hyvää hallintoa.

Työssä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi, on jopa 11 biljoonan euron arvosta liiketoiminta-mahdollisuuksia (Better Business Better World 2017). Me uskomme, että aito yritysvastuu lähtee liikkelle arvopohjaisesta johtamisesta ja eettisesti kestävästä päätöksenteosta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen ja sääntöjenmukaiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, mitä vastuullinen ja eettisesti kestävä päätöksenteko ja toiminta tarkoittaa meidän ihan jokaisen arjessa.

Siksi missionamme on oikein toimimisen kulttuuri suomalaisessa työelämässä.

Arvomme

Sen lisäksi, että koemme tekevämme todella merkityksellistä työtä, kiinnitämme eritystä huomiota siihen, miten tavoitteisiimme pääsemme. Toimintamme arvot ohjaavat ihan kaikkea tekemistämme ja sitoutuminen niihin on tärkein rekrytointikriteerimme.

Arvomme ovat: läpinäkyvästi, autenttisesti, sydämellä, kunnioittaen.

Läpinäkyvästi tarkoittaa sitä, että meillä ei ole salaisuuksia toisiltamme tai asiakkailtamme. Kerromme aina mahdollisimman avoimesti kaiken sen minkä voimme, rikkomatta salassapitositoumuksia. Asiakkaan suuntaan tämä tarkoittaa kustannusrakenteiden rehellistä avaamista ja kieltäytymistä projekteista joista emme usko asiakkaan hyötyvän. Henkilöstön ja asiakkaiden kesken tämä tarkoittaa, että kaikki sisäinen tieto on kaikkien saatavilla.

Autenttisesti tarkoittaa sitä, että meillä on lupa tulla töihin omina itsenämme. Emme usko erilliseen työ- ja siviiliminään, vaan uskomme että ihminen on kokonaisuus ja on parhaimmillaan silloin kun saa olla oma, autenttinen itsensä niin töissä kuin kotona. Autenttisuus on myös sitä, että kerromme mielipiteemme rehellisesti, mutta kunnioittavasti. Velvollisuutenamme on kyseenalaistaa, tehdä mokia ja oppia niistä. Puhumme asiat läpi palavereissa, emme niiden jälkeen käytävillä.

Sydämellä on sitä, että pyrimme säännöllisesti pysähtymään ja kuuntelemaan sydäntämme. Pohtimaan, miten voimme toimia suurella integriteetilla niin, että saamme yömme nukutuksi.

Haluamme toimia kaikessa tekemisissämme niin kun on oikein – muistamme tämän myös ja etenkin niiden kaikista kipeimpien päätösten edessä.

Kunnioittaen tarkoittaa, että kohtelemme kunnioittavasti ihmisiä ja luontoa ympärillämme.