Code of Conduct oikein
toimimisen ohjenuorana

Arvot ovat vahva johtamisen väline. Usein ne avataan henkilöstölle konkreettisimmiksi ohjenuoriksi muotoilemalla niiden pohjalta eettiset periaatteet tai ohjeet eli Code of Conduct.

Eettisten periaatteiden tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei – mikä on yhteinen tapa toimia hankalissakin tilanteissa. Usein säännöt koskevat myös yhteistyökumppaneita.

Ohjeista ei ole kuitenkaan päivittäisessä toiminnassa juuri apua, jos ne ovat vain verkkosivuilla esiteltyjä dokumentteja. Jotta eettiset ohjeet saadaan aidosti vastaamaan päivittäistä tekemistä, tulee varmistaa, että ohjeet on kirjoitettu ja avattu henkilöstölle merkityksellisellä tavalla. Tässä me autamme mielellämme.

Yhteistyön askelmerkit

Toimimme eettisten periaatteiden muotoilijoina ja sanoittajina sekä vastaamme koko prosessin fasilitoimisesta ja johtamisesta. Lopputulemana ovat selkeästi sanoitetut ja innostavat eettiset periaatteet, jotka ohjaavat kaikkea arjen toimintaa ja tukevat yrityksen arvojen todeksi elämistä. Lisäksi autamme viemään eettiset periaatteet organisaationne arkeen laajan viestintä- ja koulutuskonseptimme avulla.

Selvitämme organisaatiokulttuurin eettisen tilan

Yhteistyö aloitetaan asiakkaan toiminta-ympäristöön tutustumisella ja nykytilan kartoituksella muun muassa henkilöstölle suunnatun kyselyn ja täydentävien haastatteluiden avulla.

Luomme asiakkaan näköisen Code of Conductin

Code of Conduct -dokumentti räätälöidään asiakkaan tarpeeseen sopivaksi, jotta se palvelee julkisena dokumenttina viestien organisaation arvoista ja toimintakulttuurista kaikille sidosryhmille.

Autamme viemään eettiset ohjeet organisaation arkeen

Autamme Code of Conductin viemisessä käytäntöön muun muassa johdon ja henkilöstön työpajojen, käsikirjan, (verkko)koulutusten ja muiden viestintä- ja koulutusmateriaalien avulla.

Tuemme eettisen toimintakulttuurin jatkuvassa kehityksessä

Vaikuttava kulttuurityö vaatii pitkäjänteistä työskentelyä. Tarjoamme asiakkaillemme myös jatkuvaa tukea eettisen toimintakulttuurin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tämä kokonaisuus ei ollut mikään johdon salainen projekti, vaan aidosti yhdessä henkilöstön kanssa rakennettu. Kun pelisääntöjä ei olla saneltu ylhäältä päin, vaan ne on yhdessä määritelty, voimme myös olettaa kaikkien sitoutuvan niihin.

Katja Riikola, henkilöstöjohtaja, Helsingin Satama

Code of Conduct Academy eettisen toimintakulttuurin tueksi

Tiesitkö, että verkko-oppiminen on nimetty yhdeksi mielekkäimmistä tavoista tukea elinikäistä oppimista? Code of Conduct Academy on verkkokoulutuspalvelu, josta löydät laajan kattauksen eettiseen työelämään liittyviä verkkokoulutuksia.

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821