Vastuulliset organisaatiot ovat tulevaisuuden menestyjiä

Vaatimukset yritysten vastuullisuustyölle lisääntyvät jatkuvasti. Uuden EU-sääntelyn (esim. CSRD & CSDDD) myötä systemaattinen vastuullisuustyö tulee ajankohtaiseksi yhä useammalle organisaatiolle. Vastuullinen liiketoiminta on paitsi kannattavaa, tukee myös kestävämpää tulevaisuutta koko yhteiskunnalle. Vastuulliset toimintatavat vahvistavat myös organisaatiokulttuuria sekä lisää merkityksellisyyden kokemusta työyhteisössä.

Olemme mielellämme avuksi kestävyysraportoinnin ja sosiaalisen vastuullisuuden teemojen parissa – meillä on vankka kokemus vastuullisuustyön kehittämisestä erilaisissa organisaatioissa.

Tuemme asiakkaitamme vastuullisuusmatkalla

Kestävyysraportointi (CSRD)

Olemme tukenasi kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin osana kokonaisvaltaisesti tai vaikka ainoastaan olennaisuusanalyysin osalta. Varmistamme, että prosessi vastaa sääntelyn edellytyksiä ja etenee tehokkaasti ilman turhaa työtä. Laaja-alainen osaamisemme vastuullisuuden, compliancen ja riskienhallinnan teemoista auttaa meitä kartoittamaan olennaisimmat kehityskohteet, jotta lopputuloksena on muutakin, kuin raportointia.

Ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien hallinta (HRDD)

Ihmisoikeusvaikutusten ja -riskien hallinta on keskeinen osa organisaatioiden sosiaalista vastuullisuutta. Olemme tukenasi vaatimustenmukaisen ihmisoikeusvastuutyön kehittämisessä. Autamme organisaatiotasi ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteen mukaisessa due diligence -prosessin (Human Rights Due Diligence) kehittämisessä muun muassa kartoittamalla organisaatiolle olennaiset ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit.

Meille yhteistyö osoittautui vähän niin kuin lottovoitoksi. Tajusimme, että kaikki tarvitsemamme konsernitason vastuullisuustyön käynnistämistä varten hoituu Code of Conduct Companyn kautta. Yhteistyössä näkyi kova osaaminen ja ammattitaito ja saimme tärkeää apua politiikkojemme rakentamiseen.

Mårten Beijar, HR-johtaja, Fibox Group

Lataa maksuton opas kestävyysraportointiin!

Mistä CSRD:n mukaisessa kestävyysraportoinnissa on kyse? Mitä yritysten tulee ottaa huomioon kestävyysraportointiin valmistautuessa? Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään kestävyysraportoinnin (CSRD) sekä kestävyysraportointistandardien (ESRS) keskeiset sisällöt ja vaatimukset.

Lataamalla oppaan hyväksyt, että Code of Conduct Company voi lähettää sinulle ajankohtaisia sisältöjä eettisesti kestävästä työelämästä. Voit poistua listalta koska tahansa. Pidämme huolta yksityisyydestäsi, tutustu tietosuojaselosteeseemme.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Esimerkki yhteistyöstä: kestävyysraportointi (CSRD)

Nykytilan kartoitus ja johdon sparraus

Aloitamme yhteistyön käymällä lainsäädännön asettamat vaatimukset läpi yhdessä johdon kanssa, jonka jälkeen selvitämme organisaation nykytilan kestävyysraportointiuudistuksen näkökulmasta. Analyysi toteutetaan haastatteluin sekä dokumentaation läpikäynnillä.

Olennaisuusanalyysi

Kestävyysraportoinnin standardit
velvoittavat organisaatioita laatimaan olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena on tunnistaa organisaation toiminnan kannalta olennaiset vastuullisuusvaikutukset. Olennaisuusanalyysissä hyödynnetään nykytila-analyysin tuloksia, joita täydennetään sidosryhmiä osallistamalla. Tulokset validoidaan johdolle järjestettävässä työpajassa.

Vastuullisuustyön tiekartta

Edellisten askelten pohjalta autamme muodostamaan suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä, jolla varmistetaan organisaation valmius raportoida kestävyysraportointi-direktiivin mukaisesti. Tiekartta kattaa myös toimenpiteet, joiden avulla kestävyysvaatimuksiin vastataan liiketoimintalähtöisesti.

Vastuullisuustyön jatkuva tukeminen

Autamme asiakasta myös edellisistä askelista nousseiden toimenpiteiden toimeenpanossa. Tuemme muun muassa kestävyysraportoinnin laatimisessa sekä ESRS-aiheiden kouluttamisessa taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden osalta.

Code of Conduct Academy vastuullisuuden kehittämisen tueksi

Tiesitkö, että verkko-oppiminen on nimetty yhdeksi mielekkäimmistä tavoista tukea elinikäistä oppimista? Code of Conduct Academy on verkkokoulutuspalvelu, josta löydät laajan kattauksen vastuulliseen työelämään liittyviä verkkokoulutuksia.

Lue lisää aiheesta

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821