Rauten eettisten periaatteiden luomisen ja implementoimisen tukena

Code of Conduct Companylla oli ilo toimia Rauten tukena sen uudistaessa eettisiä periaatteitaan. Raute tarjoaa koko tuotantoprosessin kattavia ratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n (Laminated Veneer Lumber) tuotantoon. Eettisten periaatteiden viemiseksi arkeen tuotimme yhteistyössä käsikirjan ja verkkokoulutuksen, joissa eettisten periaatteiden soveltamista arjen käytännöissä pohdittiin erilaisten näkökulmien kautta.

Eettiset periaatteet, käsikirja ja verkkokoulutus käännettiin myös Rauten monimuotoiselle henkilöstölle eri kielille. Sokerina pohjalla fasilitoimme myös työpajat, joilla heräteltiin keskustelua ja pohdintaa siitä, miten eettiset periaatteet voivat auttaa meitä valitsemaan kestäviä toimintatapoja ja minkälaiset sokeat pisteet voivat joskus estää meitä toimimasta oikein. Työpajoilla tavoitettiin Rauten johtoa ja henkilöstöä globaalisti.  

Eettisten periaatteiden päivittäminen ajoittui strategiauudistuksen jälkeen, joka oli luonteva kohta miettiä myös eettisiä periaatteita isojen liiketoiminnallisten linjojen vanavedessä. Eettiset periaatteet ja oikein toimimisen teemat olivat Rautella luonnollinen jatkumo uuden, vahvasti vastuullisuuteen nojaavan strategian kommunikointiin ja viestintään.   

Projekti käynnistettiin henkilöstökyselyllä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä eettisestä toiminnasta ja organisaatiokulttuurista ja osallistaa jokaista eettisten periaatteiden luomisprosessiin. Pohjatyötä täydennettiin haastatteluilla, joissa päästiin pureutumaan erilaisten roolien näkökulmasta niihin arkisiin tilanteisiin, joissa eettisiä periaatteita sovelletaan.  

Uudistetut materiaalit ovatkin saaneet laajalla rintamalla positiivista palautetta ja herättäneet eloon keskustelun oikeista toimintatavoista. Rauten henkilöstöjohtaja Tarja Moilanen kiittelee erityisesti verkkokoulutusta, jossa oli aitoja esimerkkejä herättelemässä. Hän kokee eettisten periaatteiden rakentavan merkittävästi Rauten kulttuurin perusteita. 

Kaipaatko tukea eettisten periaatteiden määrittelyyn tai jalkauttamiseen? Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821