Compliancesta kirja: katso haastatteluni kirjamessuilla

Compliancesta kirja: katso haastatteluni kirjamessuilla

Compliance-riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta: Niin pörssiyrityksen kuin pienen nakkikioskin olemassaolon edellytyksenä on lakien ja säännösten noudattaminen. Ehtoja sanelevat yhä voimakkaammin myös eri sidosryhmät – sijoittajat, asiakkaat, toimittajat ja muut yhteistyökumppanit. Vastuullinen ja eettinen toiminta on monelle organisaatiolle tärkeä kilpailuvaltti, yhä useammalle jopa elinehto.

Katso haastattelu Helsingin kirjamessuilta, jossa koitan vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

· Mitä on compliance?

· Miksi jokaisen organisaation tulee ottaa compliance-asiat toiminnassaan huomioon?

· Miten compliance-ohjelmat auttavat organisaatiota maineriskin hallinnassa?

· Kenelle compliance organisaatiossa kuuluu?

· Miten minä ajauduin compliancen ihmeelliseen maailmaan 10 vuotta sitten?

Toteutuessaan compliance -riskit realisoituvat sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja yksittäisten henkilöiden maineelle ja brändille. Konkreettisimmillaan compliance-rikkomukset saattavat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiin ja rahoituksen saatavuuteen.

Compliance-ohjelmat ovat eettisen ja vastuullisen toiminnan kivijalka, joiden tavoitteena on tuoda compliance-vaatimukset organisaatiossa ymmärrettävään muotoon, ja varmistaa että näiden vaatimusten mukaan toimitaan myös käytännössä. Viime kädessä organisaation compliancen muodostaa sen edustamien yksittäisten henkilöiden tekemät valinnat jokapäiväisessä toiminnassa. Siksi onkin tärkeää, että compliance tarjoillaan jokaiselle henkilöstön jäsenelle hänelle itselle relevantissa muodossa.

Hyvin toteutettuina compliance-ohjelmat voivat tarjota organisaatiolle lukemattomia hyötyjä. Ohjelma on jokaiselle organisaatiolle yksilöllinen ja sen tulee perustua sen toiminnan kannalta relevantteihin compliance-riskeihin. Tämä kirja kokoaa yhteen ne perustyökalut, jotka auttavat compliance-riskien hallinnassa. Kirjassa on mukana paljon käytännönläheisiä esimerkkejä, case-tehtäviä sekä kysymyksiä, jotka johdattelevat lukijaa pohtimaan, mitä compliance voi juuri omassa organisaatiossa tarkoittaa.

Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta -kirja tarjoaa uusia ajatuksia mahdollisimman monille compliance-asioiden parissa toimiville asiantuntijoille sekä alaa opiskeleville tulevaisuuden ammattilaisille!

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821