Glastonin tukena ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen mukaisten prosessien kehittämisessä

Code of Conduct Company toimi lasinjalostusteknologiayritys Glastonin kumppanina ihmisoikeusvastuutyön kehittämisessä.

Ihmisoikeusvastuutyötä lähdettiin kehittämään ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten tunnistamisen näkökulmasta. Toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa nykytila-analyysin, joka perustui avainhenkilöhaastatteluihin sekä releventin dokumentaation analyysiin. Taustatyön pohjalta tunnistimme Glastonin toiminnan kannalta keskeisimmät ihmisoikeuksiin liittyvät riskit ja ihmisoikeusvaikutukset sekä validoimme löydöksemme työpajassa yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla kartoitimme olemassa olevia riskienhallintakeinoja negatiivisten ihmisoikeusvaikutusten pienentämiseksi ja annoimme suosituksia ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteen toteutumisen varmistamiseksi.

Yhteistyön lopputuloksena syntyi kuvaus Glastonille keskeisistä ihmisoikeusriskeistä ja vaikutuksista sekä toimenpiteistä, joilla ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä ja vaikutuksia hallitaan. Tämän pohjalta laadimme tiekartan ihmisoikeusvastuutyön systemaattiselle kehittämiselle, joka toimii perustana ihmisoikeuksiin liittyvälle huolellisuusvelvoiteprosessille (Human Rights Due Diligence). Työn pohjalta laadimme Glastonille myös julkisen ihmisoikeussitoumuksen.

Analyysi tehtiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) määrittelemän viitekehyksen mukaisesti, joka toimii myös perustana EU:ssa valmisteilla olevalle CSDDD-direktiiville yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Direktiivi vahvistaa suurten yritysten velvoitteita huolehtia toteutuneista ja mahdollisista haitallisista vaikutuksista, joita niiden omalla sekä tytäryhtiöiden ja liikekumppanien toiminnalla on ihmisiin ja ympäristöön.

”Olimme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Code of Conduct Companyn kanssa Human Rights kartoituksen ja toimintasuunnitelman laatimisen kanssa. Niinalla ja Kialla oli käytännönläheinen ote ja osasivat hyvin mukauttaa lähestymismallin ja scopen yrityksemme toimintaympäristöön. Haastattelut hoituivat ammattimaisesti ja projekti pysyi hyvin aikataulussa ja budjetissa. Lopputulemana syntynyt tiekartta auttaa meitä kehittämään toimintaamme eteenpäin. Voin suositella Code of Conduct Companya vastaaviin harjoituksiin muillekin yrityksille!”

– Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja, Glaston Corporation


Kaipaatko tukea ihmisoikeusvastuutyön tai huolellisuusprosessin kehittämisessä? Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821