Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan henkilökunta koulutettiin ja innostettiin oikein toimimisen pohdintoihin

”Vakuutusyhtiölle luotettavuus ja oikein toimiminen ovat toiminnan perusta. Meille Turvassa on tärkeää, että luotettavuus ei tarkoita vain compliance-prosessien hiomista vaan haluamme, että jokainen työntekijä ymmärtää myös oman roolinsa koko yrityskulttuurin edistäjänä ja kokee toimivansa luotettavassa yhtiössä.

Niina Ratsula piti koko henkilöstöllemme ajatuksia herättävän koulutuksen oikein toimimisen tärkeydestä ja siinä mahdollisesti eteen tulevista haasteista. Koulutus on pakollinen koko Turvan henkilöstölle vuonna 2021 ja suorassa lähetyksessä olikin jo suurin osa 450 hengen joukosta paikalla. Palautteet koulutuksesta olivat innostuneita ja syventävää jatko-osaakin pyydettiin.

Koulutukseen toi erinomaisen lisän Niinan teettämä ennakkokysely, jota pääsimme yhdessä suunnittelemaan, ja jonka tuloksia voimme vielä koulutuksen jälkeenkin pohtia. Vaikka tuloksissa ei sinänsä ollut oman yrityksen osalta mitään poikkeavaa, olivat ne silti herättäviä ja niiden pohjalta olemme laatineet kaikille esimiehelle tukimateriaalia omissa työyksiköissä käytäville keskusteluille. Oikein toimiminen, eettisyys ja luotettavuus vaativat jatkuvaa työtä ja huolenpitoa sekä yhteistä ymmärrystä siitä, että jokaisella organisaation jäsenellä on vastuu hyvän yrityskulttuurin luomisesta ja ylläpitämisestä.”

Ville Raunio

toimitusjohtaja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

KIINNOSTAAKO KOULUTUS OMALLE HENKILÖSTÖLLESI?

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821