Compliance riskiarvio vauhdittamaan reilun pelin toteutumista Eltelillä

Toteutimme Eltel Suomen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli tunnistaa keskeiset compliance riskit ja kehittää niiden pohjalta Ethics & Compliance roadmap compliance-työn kehittämiseksi. Työssä ei tarkasteltu pelkästään asioita lainsäädännön näkökulmasta, vaan fokus oli myös yrityskulttuurin ymmärtämisessä ja eettisten riskien kartoituksessa – projekti kulkikin nimellä ”Reilu peli -projekti”, jolla viitataan Eltelin Code of Conduct -pelisääntöihin. 

Projekti koostui seuraavista vaiheista:

  • Avainhenkilöiden haastattelu
  • Koko henkilöstölle suunnattu Reilu peli -kysely
  • Kolme workshoppia ydintiimin kanssa projektin tavoitteiden ja tulosten läpikäymiseksi
  • Tulosten esittely ja keskustelu johtoryhmässä

Projektin tuloksena syntyi dokumentaatio tunnistetuista riskeistä sekä konkreettinen Roadmap compliance-asioiden ja reilun pelin kehittämiseksi tulevina vuosina, jossa listattiin priorisoidut toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Tärkeänä tuotoksena oli myös lisääntynyt keskustelu työyhteisössä siitä, mitä Reilu Peli Eltelillä tarkoittaa.

Tarvitsetko sparrausta compliance-ohjelman rakentamisessa tai kehittämisessä?

Kiinnostaako eettisten periaatteiden muotoilu omalle organisaatiollesi?

Voisimmeko olla avuksi eettisten periaatteiden viestimisessä ja kouluttamisessa omalle organisaatiollesi?

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821