Salon seudun koulutuskuntayhtymän eettisiä periaatteita ja whistleblowing-ilmoittamiskäytäntöjä luomassa

Code of Conduct Companylla oli ilo tehdä yhteistyötä Salon seudun koulutuskuntayhtymän kanssa eettisten periaatteiden (Code of Conduct) luomisen sekä eettiseen ilmoituskanavaan liittyvän prosessin kehittämisessä sekä dokumentaation laatimisen merkeissä.

Yhteistyön lopputuloksena syntyi varsinaisten eettisten periaatteiden lisäksi periaatteet henkiin herättävä käsikirja ja henkilöstölle suunnattu verkkokoulutus, jotka auttavat organisaation jäseniä soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteissa konkreettisten esimerkkien avulla. Yhteiset eettiset periaatteet koskevat kuntayhtymän henkilöstön lisäksi myös Salon ammattiopiston opiskelijoita. Periaatteiden laatimiseen osallistettiin niin työntekijöitä kuin opiskelijoita verkkokyselyn, syventävien haastatteluiden sekä työpajatyöskentelyn avulla.

Lisäksi laadimme prosessin sekä ohjeistuksen eettisten huolenaiheiden ilmoittamiselle (whistleblowing), käsittelylle sekä selvitysten tekemiselle. Ohjeistuksessa otettiin huomioon sekä ilmoittajansuojalainsäädännön vaatimukset että näkökulmat sellaisen organisaatiokulttuurin vaalimiseksi, jossa kysymysten ja eettisten huolenaiheiden esiin nostamiseen on matala kynnys ja useita vaihtoehtoisia kanavia. Virallisen whistleblowing-kanavan lisäksi tunnistettiin ja dokumentoitiin myös muut väylät huolenaiheiden ilmaisemiseksi. Dokumentaatio laadittiin niin ikään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa muun muassa whistleblowing-aiheisen työpajan merkeissä. Työn lopputuloksena syntyneet ilmoittamiskäytännöt sisällytettiin eettisten periaatteiden käsikirjaan ja verkkokoulutukseen.

Yhteistyön tuloksena syntyi muun muassa käsikirja eettisistä periaatteista, jonka avulla henkilöstön ja opiskelijoiden on helppo kerrata, mitä periaatteiden soveltaminen voi käytännössä tarkoittaa.

Kaipaatko tukea eettisten periaatteiden määrittelyyn tai jalkauttamiseen? Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821