NIINA RATSULA

VUODEN 2019 VASTUULLINEN VAIKUTTAJA 

YRITTÄJÄ, TIETOKIRJALIJA, TUTKIJA JA VALMENTAJA

Olen intohimoinen liiketoimintaetiikan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Viimeset 12 vuotta olen toiminut pörssiyrityksissä liiketoimintaetiikan, compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa globaalissa toimintaympäristössä ja ohessa valmistellut aiheesta väitöskirjaa. Ennen hyppäämistä yrittäjän saappaisiin vuonna 2018 toimin kansainvälisen pörssiyrityksen Ethics & Compliance -johtajana. 

Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. 

Siinä missä yleinen keskustelu tässä hetkessä paljon pyörii yritysten tuotteiden ja palveluiden vastuullisuudessa, on oma mielenkiintoni siinä perustassa, jonka päälle vastuullisuus rakentuu, eli yrityskulttuurissa. Vaikka yrityksellä olisi kuinka hyvin sidottuna vastuullisuus bisnesstrategiaan, voivat seuraukset olla kohtalokkaat, jos taustalla oleva kulttuuri ei kestä tarkastelua eettisestä näkökulmasta. Tämän kulttuurin ymmärtämisen ja edistämisen kehittämiseksi teen päivittäin työtä vaikuttajana asiakasprojektien ja esiintymisten myötä.

Erityisosaamiseni:

 • Eettisten ohjelmien ja compliance-ohjelmien suunnittelu ja jalkauttaminen

 • Sisäinen tarkastus ja sisäisten kontrollien kehittäminen

 • Eettisten riskien  kartoitus ja arviointi

 • Eettisten periaatteiden (Code of Conduct) laatiminen ja jalkauttaminen

 • Ethics & compliance viestintä (viestinnän strateginen suunnittelu, sisällön tuotanto)

 • Eettisen kulttuurin edistäminen ja arviointi

 • Väärinkäytösten ehkäisy, tunnistaminen ja tutkinta

 • Johtajien ja esimiesten valmennus vastuulliseen päätöksentekoon

 • Johtoryhmien ja hallitusten sparraus liiketoimintaetiikan, compliancen ja sisäisen valvonnan käytännöistä

 • Eettiset ilmoituskanavat (whistleblowing) 

 • Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen kehittäminen

 • Kontrollien tunnistaminen ja suunnittelu

 • Luennointi, valmennus ja sparraus

Työhistoria:

 • Code of Conduct Company Oy (2018 ->) Founder & CEO

 • Nordic Business Ethics Network, Co-Founder (2019->)

 • Kemira Oyj (2014 - 2018) Director, Global Ethics & Compliance

 • Kemira Oyj (2012 – 2013) Internal Audit Manager

 • Nokia Oyj (2007-2011) Internal Controls & Financial processes Manager (ja muita positioita)

 • Turun kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos (2007, 2011) tutkimus- ja opetustehtävät​

​Koulutus ja ammatilliset tutkinnot:​

 • CCEP-I – Certified Compliance & Ethics Professional–International (2014)

 • CIA – Certified Internal Auditor (2013)

 • CCSA – Certification in Control Self-Assessment (2013)

 • CRMA – Certification in Risk Management Assurance (2013)

 • Tohtori-opiskelija Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Laskentatoimen ja rahoituksen laitos (2009 ->)

 • KTM – Kauppatieteiden maisteri (Laskentatoimi). Turun Kauppakorkeakoulu (2003-2007)

 • Opintoja  University of California, Berkeley (2006)

kirja2.jpeg
Otteita mediasta ja puheenvuoroista:

Julkaisut:

Kirjat:

 • Ratsula, N. (2019) Oikein toimimisen kulttuuri - johtajan opas eettisen organisaation rakentamiseen (Edita)

 • Ratsula, N. (2016) Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta (Talentum)

 • Ratsula, N. (2016) Yrityksen sisäinen valvonta, toinen painos (Edita)

 • Ahokas, N. (2012) Yrityksen Sisäinen Valvonta. Edita Publishing Oy 2012.

Artikkelit:

 • Juteltaisiinko suomalaisen työelämän eettisyydestä? Julkaistu Bonfire-bisnesmediassa 24.10.2018

 • Bonfire: Integriteetti on uusi musta 1.10.2018

 • Yrityskulttuuri on tekoja – johto näyttää suunnan ja kantaa vastuun. Valta & Vastuu -verkkojulkaisu 4/2018

 • 5 tapaa tuhota yrityskulttuuri - julkaisu Bonfire-bisnesmediassa 6.4.2018

 • Warma, E. – Ratsula, N. (2015) Askelmerkit henkilötietojen vaatimuksenmukaiseen käsittelyyn. Balanssi 5/2015.

 • Ratsula, N. (2014) Eettisen ja compliance-ajattelun kivijalkaa rakentamassa. Balanssi 4/2014.

 • Ratsula, N. (2014) Eettisten ohjeiden tehokas jalkauttaminen. Balanssi 6/2014.

 • Ratsula, N. (2014) Millainen on tulevaisuuden sisäinen tarkastaja? Balanssi 1/2014.

 • Ratsula, N. (2013) Mitä on laadukas sisäisen tarkastuksen raportointi? Balanssi 6/2013.

 • Ratsula, N. (2013) Miten sisäinen tarkastus tuo lisäarvoa? Balanssi 5/2013.

 • Ahokas, N. (2013) Kuinka järjestää pienen yhtiön sisäinen valvonta? Balanssi 3/2013.

 • Ahokas, N. (2013) Väärinkäytösriskit hallintaan. Balanssi 1/2013.

 • Ahokas, N. (2012) Sisäinen valvonta yrityksen tuki- ja tarkastustoimintojen kannalta. Tilintarkastus-lehti 6/2012.

 • Ahokas, N. (2012) Sisäinen valvonta myyntiprosessin tukena. Tilintarkastus-lehti 4/2012.

 • Ahokas, N. (2012) Tehokas sisäinen valvonta ostoprosessin tukena. Tilintarkastus-lehti 2/2012.

 • Ahokas, N. (2011) Puntarissa sisäisen valvonnan arviointimenetelmät.  Tilintarkastus-lehti 5/2011.

 • Ahokas, N. (2010) Miten rakentaa liiketoimintaa tukeva sisäinen valvonta? Tilintarkastus-lehti 5/2010.

 • Ahokas, N. (2007) Sarbanes-Oxley on osa Yhdysvalloissa listattujen suomalaisyritysten sisäistä valvontaa. Tilintarkastus-lehti 4/2007.

CONTACT

--

NIINA RATSULA

Ethics & Compliance Adviser

CEO & Founder of Code of Conduct Company Oy

--

niina.ratsula(a)codeofconduct.fi
www.codeofconduct.fi

tel. +35850 486 9821

 • Black YouTube Icon
 • Facebook - Black Circle
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Twitter - Black Circle

© 2020 Code of Conduct Company | Y-tunnus 2369201-1 | Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki, Finland | Tietosuoja