Mihin tarvitaan eettistä johtajuutta?

Mihin tarvitaan eettistä johtajuutta?

”Kestää 20 vuotta rakentaa maine ja viisi minuuttia tuhota se. Jos pidät tämän mielessä, teet asiat toisin.” – Warren Buffet

Tämä kuuluisa Omahan oraakkelin lainaus on enemmän totta kuin koskaan aiemmin. Yritystoiminnassa maineesi on kaikkesi, ja väärinkäytökset muistetaan pitkään. Vaikka eettiset hairahdukset eivät johtaisikaan Volkswagenin dieselskandaalin suuruisiin spektaakkeleihin, yrityksen maine kokee skandaaleissa aina kolahduksen. Eettisessä johtajuudessa on kuitenkin kyse paljon muustakin kuin skandaalien välttämisestä.

Mitä on eettinen johtaminen?

Eettinen johtajuus on laaja kokonaisuus, jonka alle mahtuvat niin arvot kuin eettiset periaatteet. Etiikan tarkoituksena on toimia moraalikompassina, jonka avulla teemme valintoja sekä arvioimme omia ja muiden tekemisiä. Johtaminen on sen sijaan työkalu, jolla organisaatiota viedään haluttuun suuntaan.

Periaatteessa etiikka ei edusta tematiikkana mitään mullistavaa, ovathan jo antiikin filosofit aina Sokrateesta Aristoteleeseen funtsineet eetoksen olemusta. Uutta sen sijaan on se linssi, jonka kautta johtamisen eettisyyttä tänä päivänä tarkastellaan. Siinä missä vielä vuosikymmen sitten keskiössä oli yritysetiikka organisaatiotasolla, tämän päivän vaatimuksiin sisältyy myös yksilötason henkilökohtainen moraali.

Eettinen johtaminen tarkoittaa lyhyesti määriteltynä yhteisten eettisten periaatteiden mukaisesti toimimista jokapäiväisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa. Pähkinänkuoressa siinä on kyse oikein toimimisen kulttuurista.

Miksi eettinen johtaminen kannattaa?

Kuten ylempänä totesimme, eettisillä hairahduksilla voi olla massiivisia seuraamuksia aina maineen menettämisestä yrityksen konkurssiin. Vaikka organisaatio ei painisikaan samassa sarjassa Volkswagenin kanssa, jokainen on silti aina altis riskeille.

”En ole vielä koskaan 15 vuotta kestäneen urani aikana tavannut johtajaa, joka olisi kuvannut haluavansa edistää kulttuuria, jossa asiakkaita kusetetaan, työntekijöitä kohdellaan kaltoin tai jossa tavoitteena olisi bonusten kerryttäminen johtajien taskuun hinnalla millä hyvänsä. Ei kukaan halua olla kusipää, vaan kaikki haluavat olla vastuullisia ja hyviä johtajia!”

Niina Ratsula, Oikein toimimisen kulttuuri (Edita 2019)

Suurin osa yritysskandaaleista olisi vältettävissä, mikäli organisaatiolla ja eritoten johdolla olisi kykyä ja halua itsereflektioon, oman toiminnan kyseenalaistamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Jos ei tunnista omaa eettistä sokeutumistaan ja sen vaikutuksia, ei välttämättä koe tarvetta kehittymiselle tai uuden oppimiselle.

Eettisessä johtajuudessa on kyse oikein toimimisen kulttuurin luomisesta – ilmapiiristä, jossa oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, päämäärätietoisuus ja tuloksellisuus kohtaavat. Toisinaan eettinen johtaminen assosioidaan hienoksi sanahelinäksi, joka ei näy jokapäiväisessä toiminnassa tai tilikauden tuloksessa. Lukuisat tutkimukset ovat kuitenkin löytäneet vahvan korrelaation organisaation eettisyyden ja taloudellisen menestyksen välillä.

Miksi eettisestä johtamisesta sitten seuraa hedelmällisempää liiketoimintaa?

1. Eettinen johtaminen on avain työhyvinvointiin

Johdonmukainen, tasa-arvoinen ja vastuullinen johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia, syventää lojaaliutta ja kasvattaa motivaatiota.

2. Eettinen johtaminen vetää puoleensa parhaimmat ja sitoutuneimmat osaajat

Organisaatiot, jotka antavat arvoa henkilökohtaisen merkityksen kokemiselle houkuttelevat lojaaleimpia ja osaavimpia työntekijöitä.

3. Eettinen johtaminen lisää läpinäkyvyyttä

Johdon ja henkilöstön välinen avoimuus on yksi keskeisimmistä tuloksellisen organisaation raaka-aineista.

Tasa-arvosta, vastuullisuudesta ja johdonmukaisuudesta käsin johdetut yritykset ovat edelläkävijöitä, joille eettisestä johtamisesta on muodostunut uusi kilpailuetu.

Miten luoda oikein toimimisen kulttuuria?

Eettisyys ei ole universaali käsite, jonka merkitys avautuu kaikille samanlaisena. Ensimmäisenä onkin määriteltävä, mitä se tarkoittaa Sinulle. Ennen kuin voi tulla entistä eettisemmäksi johtajaksi, on konkretisoitava itselleen tärkeät asiat ja ylipäätään pohtia, onko oikein toimiminen oikeasti itselle tärkeää. Matka eettiseksi johtajaksi vaatii paitsi harjoittelua, myös kokemuksia ja rohkeutta.

Niina Ratsula kirjoittaa Oikein toimimisen kulttuuri -kirjassaan, että matka kohti eettistä yrityskulttuuria – kuten monessa muussakin asiassa – alkaa aina johtamisesta. Mikäli organisaation tone at the top eli ylin johto ei toiminnallaan kunnioita sovittuja pelisääntöjä kuten eettisiä periaatteita, ei ole syytä ihmetellä, mikäli muukin henkilöstö viittaa niille kintaalla. Ei siis riitä, että johtaja tyytyy ainoastaan puhumaan eettisyydestä, vaan hänen täytyy omalla toiminnallaan osoittaa konkreettisesti, mikä on normaalia, hyväksyttävää, kannustettavaa ja toivottavaa. Missä menevät rajat?

Mitä vastaisit seuraaviin kysymyksiin?

  • Parhaiten tulosta tekevä työntekijäsi jää kiinni eettisten ohjeiden rikkomisesta. Oletko valmis tarvittaessa irtisanomaan hänet?
  • Työyhteisössä esiintyy epäeettistä käytöstä kuten häirintää ja kiusaamista. Tulokset ovat kuitenkin erinomaisia. Suljetko silmäsi tilanteelta?

Kun paine saavuttaa asetetut päämäärät kasvaa liian suureksi, organisaatiolla on vaarana ajautua tinkimään säännöistä ja periaatteista. Tämä yhtälö löytyy melkein jokaisen yritysskandaalin taustalta. Silloin tällöin tulee vastaan ajatus, ettei työyhteisössä olisi aikaa tai resursseja eettisyydelle. Päätelmä on sangen mielenkiintoinen. Kenelläköhän sitten on varaa toimia epäeettisesti? Haluaako joku sellaisen työnantajan tai yhteistyökumppanin, johon ei voi luottaa ja joka toimii epäreilusti? Eettinen johtaminen ei ole muun toiminnan jatke vaan kaiken alku ja juuri.

Eettinen johtaja edistää samanaikaisesti sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Merkityksellisyyden kokemus vaikuttaa positiivisesti molempiin ja on mille tahansa organisaatiolle ja johtajalle tärkeä voimavara. Liiketoiminnan kestävä menestys ei rakennu kvartaalitalouden ja lyhytnäköisen voiton maksimoinnin pohjalle, vaan jatkuvaan sekä korkealuokkaiseen toimintaan – eettiseen johtamiseen.


Haluatko oppia lisää eettisestä johtamisesta?

Code of Conduct Academysta löydät monipuolisen kattauksen verkkokursseja, jotka tarjoavat tukea ja työkalua eettiseen johtamiseen ja vastuulliseen esihenkilötyöhön.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821