Viisi väitettä vastuullisuudesta

Viisi väitettä vastuullisuudesta

VASTUULLISUUS ON MEGATRENDI JA MEILLÄ ON KAIKILLA OMA KÄSITYS SIITÄ MITÄ VASTUULLISUUS ON. Tämän postauksen otsikko on yksi suosituimpia puheenvuoro-otsikoitani. Viiden väitteen tavoitteena on herättää sinussa edes yksi uusi ajatus siitä, MITÄ AJATELLA YRITYSVASTUUSTA.

#1 Vastuullisuus on muutakin kuin ilmastomuutoksen torjuntaa.

Vastuullisuuskeskustelu on viime vuodet paljon pyörinyt ilmastokysymysten äärellä, mikä on äärimmäisen tärkeää. Ympäristövastuun lisäksi on tärkeää huomioida myös sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. Eli miten me kohdellaan ihmisiä meidän ympärillä ja millä hinnalla rakennamme taloudellisen menestyksen.

Sallinko minä kollegalleni sen että hän saa tulla töihin omana itsenään, vaikka onkin erilainen kuin minä? Palkitsenko tiimiläistäni arvojen mukaan toimimisesta, vaikka hän olisikin tehokkuusmittareissa huonompi suoriutuja kuin joku muu? Otanko rekrytoinnissa huomioon minkälaisia ajatteluharhoja itselläni on, jotka saattavat liittyä ikään, sukupolveen, äidinkieleen tai koulutustaustaan?

Tai taloudellisessa vastuussa, jossa kyse on esimerkiksi korruption ja väärinkäytösten torjunnasta ja taloudellisen informaation läpinäkyvvydestä: Millä menetelmin tulokseen on päästy? Mikä on ollut menestyksen hinta? Tai miten kohtelen yrityksen omaisuutta? Mitkä ovat sallittuja, hiljaisia sääntöjä? Miten toimin kuin kukaan ei ole näkemässä? Valtaosolla suomalaisia työpaikkoja toimistotarvikevarastojen menekki moninkertaistuu syksyllä kun koulut alkaa. Tai kun siirrytään valmiiksi maksettuihin postutuskuoriin, postikulut tuplaantuvat.

#2 Se mikä on laillista, ei aina ole vastuullista.

Näitä kysymyksiä pohtiessa päätyy pakostikin toteamaan että se mikä on laillista ei aina ole vastuullista (toinen väite). Ilmastokeskustelu on auttanut vahvistamaan tarinaa siitä, että vastuullisuudessa ei todellakaan ole kyse siitä mitä lainsäädäntö tai standardit sanovat – vaan mitä omatunto sanoo.

Liian usein keskustelu kuitenkin polarisoituu asetelmaan: vastuullinen – vastuuton. Totuus on että yksikään yritys tai yksikään ihminen ei ole 100% vastuullinen tai vastuuton, eettinen tai epäeettinen. Vaan toimimme jatkuvalla harmaalla alueella, jossa huomioon tulee ottaa lukuisia näkökulmia – yrityksen menestys, asiakkaan menestys, henkilökunnan hyvinvointi, yhteiskunta, oma turvallisuuden tunne.

Oikeat vastaukset eivät löydy pelkästään etsimällä lakipykälistä tai Code of Conducteista. Ja tässä kohtaa meidän tulisi tarkastella meidän yrityskulttuuria, joka vaikuttaa meidän tekojemme ja ajattelumme vastuullisuuteen enemmän kuin uskommekaan. Siksi meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, miten vastuullisuus näkyy työntekijäkokemuksessa ja niissä uskomuksissa joita meillä työyhteisössä on siitä, minkälainen käytös ja toiminta on tavoittelemisen arvoista. Mitä me painotetaan puheissamme ja teoissamme, ja missä tilanteissa me suljemme silmämme. Mitä tapahtuu organisaatiossa silloin kun kukaan ei ole näkemässä.

#3 Vastuullisuus ei ole aina kivaa tai palkitsevaa.

Vastuullisuuden edistäminen organisaatiossa koostuu usein mukavista asioista ja yhdessä tekemisestä – kannustetaan pyöräilemään töihin, lisätään diversiteettiä, kierrätetään jne. On tärkeää rakentaa vastuullisuudesta organisaation tapaa olla, hengittää, mutta on samalla pakko muistaa että kaikista vastuullisimmat teot ovat usein niitä kaikista kipeimpiä ja epämukavimpia päätöksiä.

Teet yrityksen arvojen mukaisen päätöksen, vaikka se tarkoittaa vähemmän lyhyen tähtäimen hyötyä.

Puutut tilanteeseen jossa kollega on toiminut asiattomasti, vaikka pelkäät työpaikkasi puolesta.

#4 Ei ole yritysvastuuta ilman yksilön vastuuta.

Usein yritysvastuuta ajatellaan sitä kautta miten se näkyy organisaation tuotteissa ja palveluissa. Mutta mitä on vastuullisuus tilanteessa, jossa yritys on voittanut palkintoja sen vastuullisesta liiketoimintastrategiastaan, mutta sen yksittäinen työntekijä unohtaa etiikan päätöksenteossaan. Ajattele vaikka Volkwagenia jossa päästähuijauksen aikana sääntöjen rikkominen oli institutionalisoitunut toimintatapa samaan aikaan kun yhtiö loisti mediassa vastuullisuusohjelmallaan.

Vastuullisuus on jokapäiväisiä päätöksiä ja päättämättä jättämisiä siitä, miten päätät kohdella ihmisiä, millä perusteella teet päätöksiä tai miten reagoit kun huomaat että jokin asia ei ole oikein. Vastuullisuus on sitä mitä ajattelet kollegasta, asiakkaasta tai yhteiskunnan heikoimmista.

#5 Vain vastuulliset yritykset selviävät 2030-luvvulle.

Menestyvä yritys huomioi vastuullisuuden sekä strategiassa että yrityskulttuurissa. Ja me ei olla koskaan valmiita – jokainen yritys ja jokainen ihminen voi oppia jokainen päivä toimimaan hitusen verran vastuullisemmin kuin eilen.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821