Eettisyys osaksi organisaation arkea

Eettisyys osaksi organisaation arkea

Avoin toimintakulttuuri ja koulutus luovat edellytykset henkilöstön vastuulliselle toiminnalle. Eettinen organisaatiokulttuuri perustuu inhimillisyyteen, vastuullisuuteen ja ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun. Eettisiä toimintamalleja voi juurruttaa organisaatioon avoimen keskustelukulttuurin ja koulutuksen avulla.

Työelämässä esiintyy jatkuvasti epäeettisiä toimintatapoja, kuten organisaation arvojen vastaista johtamista, syrjintää, työpaikkakiusaamista, varojen arveluttavaa käyttöä tai huonon hallintotavan salailua.

”Epäeettisiksi koettuja käytäntöjä ilmenee lähes kaikkialla, mutta oma epäeettinen toiminta jää usein havaitsematta. Esimerkiksi rakenteellinen syrjintä on niin läpileikkaavaa, että monet kokevat tulevansa syrjityiksi, vaikka kukaan ei koe syrjivänsä”, pohtii eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija Niina Ratsula Code of Conduct Companysta.

Vuonna 2018 perustetun Code of Conduct Companyn missiona on edistää oikein toimimisen kulttuuria suomalaisessa työelämässä, jotta organisaatiossa työskentelevillä ihmisillä on parhaat edellytykset eettisesti kestävään päätöksentekoon. Oikein toimimisen kulttuurin keskiössä ovat hyvä johtaminen ja hallinto sekä eettiset käytännöt niin paperilla kuin arjessakin.

”Organisaatio hyötyy usein konkreettisista työkaluista kuten ohjeista ja koulutuksesta sekä kirjoittamattoman yrityskulttuurin kehittämisestä. Henkilöstöhallinto on tärkeä strateginen kumppani eettisten toimintamallien juurruttamisessa organisaation arkeen”, sanoo Ratsula.

Moraalia voi ja kannattaa treenata

Organisaation kuuluu tarjota jokaiselle työntekijälle työkalut ja valmius toimia eettisesti. Eettistä toimintaa voi edistää tarjoamalla vastuullista toimintaa edistävää koulutusta koko henkilöstölle tai henkilöstöryhmille, kuten tiiminvetäjille tai esihenkilöille.

Code of Conduct Company on kehittänyt laajan verkkokoulutusportaalin ja vastuullisuuden opintopolut eettisen liiketoiminnan ja yrityskulttuurin kehittämisen tueksi. Tarjolla on myös räätälöityjä koulutuksia, jotka rakennetaan asiakkaan käytännön tarpeiden ja brändin mukaisesti.

”Eettisten kysymysten tunnistaminen ja tarkasteleminen organisaatiotasolla on tärkeää, jotta osaamme toimia vastuullisesti ja yhteiset pelisäännöt ovat kaikille selvät. Henkilöstön koulutus on tähän oiva keino”, Ratsula toteaa.

Eettisistä toimintatavoista kouluttaminen on tärkeä osa yritysten kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Koulutuksen ja yhteisten pelisääntöjen avulla organisaatiot sitouttavat henkilöstöään sekä ehkäisevät mahdollista eettistä kuormitusta tai arvoristiriitoja.

Avoin keskustelukulttuuri edistää eettisyyttä

Eettisten riskien kartoittaminen ja toiminnan eettisyyden jatkuva arviointi ovatkin tarpeen kaikissa organisaatioissa. Koulutus auttaa organisaatiota tunnistamaan, missä tilanteissa eettisiä dilemmoja tai väärinkäytöksiä voi esiintyä ja kuinka niitä tulisi käsitellä. Epäeettisten toimintatapojen tunnistaminen lähtee kyseenalaistamisesta ja avoimesta keskustelukulttuurista.

”Organisaatiossa on kyettävä itsereflektioon, jotta eettiset käytännöt voivat vahvistua. Eettisyyttä voidaan jalkauttaa organisaation arkeen sanoittamalla eettiset toimintatavat yhdessä henkilöstön kanssa”, Ratsula sanoo.

Yrityskulttuuria voi kehittää myös yhdessä vastuullisen liiketoiminnan ammattilaisen kanssa. Code of Conduct Company tarjoaa tukea yritysvastuun kehittämiseen koulutuksen ja sparrauksen avulla, kehittää compliance-ohjelmia sekä toimii ulkoistettuna kumppanina organisaation sisäisen valvonnan ja tarkastusten kehittämisessä.

Teksti: Merja Maukonen
Kuva: Sakari Röyskö

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisenä HR Viestin verkkojulkaisuna.


Rakenna vastuullisuutta verkkokoulutuksella

Uusilla Code of Conduct Academyn vastuullisuuden opintopoluilla koulutat tiimisi tai vaikka koko henkilöstön yritysvastuun, vastuullisen liiketoiminnan ja eettisen yrityskulttuurin teemoista kätevästi verkossa. Opintopolkumme muodostavat kompaktin kokonaisuuden sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden keskeisimmistä teemoista helppokäyttöisellä verkkokurssialustalla.

Ota yhteyttä

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia