Imatran kaupungin vastuullisuusosaamista kehittämässä

Imatran kaupunki on ollut verkkokoulutusportaali Code of Conduct Academyn asiakkaana sen perustamisesta lähtien. Academyn koulutustarjontaa on hyödynnetty monipuolisen käyttäjätiimin vastuullisuusosaamisen kehittämiseen.

Imatran kaupunki toimii pääasiassa julkishallinnollisena organisaationa, mutta kaupunki omistaa myös useita yhtiöitä – vastuullisuusosaamista hyödynnetään sekä julkishallinnon että yhtiön puolella. Mitä vastuullisuus tarkoittaa julkisorganisaatiossa? Mitä vastuullisuus Imatran kaupungille ja kaupungissa merkitsee, Imatran kaupungin tarkastusjohtaja Arja Kekki?

”Vastuullisuuden ja eettisyyden pitää näkyä niin johtamisessa, päätöksenteossa kuin jokapäiväisessä arjen toiminnassa. Meillä on muun muassa vastuu koko kunnasta ja sen varojen käytössä. Esimerkiksi viimeisimmän valtuustokauden vaihteessa meillä oli lukuisia vastuullisuusaiheisiin liittyviä koulutuksia ja laadimme ja jalkautimme myös muun muassa eettiset periaatteemme. Vastuullisuus näkyy myös vahvasti nykyisissä arvoissamme.”

Imatra on ollut Code of Conduct Academyn matkassa jo parin vuoden ajan. Code of Conduct Academy on verkkokoulutusportaali, josta löytyy monipuolisia koulutussisältöjä vastuullisen liiketoiminnan ja yrityskulttuurin kehittämisen tueksi.

”Kiinnostuimme Code of Conduct Academysta alun perin lähtiessämme toden teolla miettimään, miten voisimme kehittää eettistä toimintakulttuuria osana johtamista ja arjen toimintaa. Pohdimme, onko meillä omasta takaa osaamista eettisten toimintatapojen kehittämisessä, jonka myötä sekä tarve ulkopuoliselle tuelle että halu osaamisemme kehittämiseen heräsi.”

Academy moninaisten koulutustarpeiden tukena

Code of Conduct Academyn koulutussisällöt tuovat erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden teemat ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi videoluentojen, teoriasisältöjen ja osallistavien tehtävien avulla. Myös Imatran Academyn käyttäjätiimi koostuu erilaisista rooleista aina sisäisen tarkastuksen ammattilaisista turvallisuuspäällikköön. Koulutustarpeet ovat siis moninaiset, mutta Academyn on koettu vastaavan tarpeisiin hyvin.

”Sisällöt on todella hyvin kohdennettu omiin vastuullisuuden osa-alueisiinsa. Koulutuspaketti on varsin monipuolinen ja todellakin hyväksi havaittu. Kurssit ovat helposti saavutettavissa ja räätälöitävissä omiin tarpeisiimme. Informaatiota tulee sopivissa annoksissa, kun koulutuksiin ei tarvitse sitoutua esimerkiksi koko päiväksi, vaan yksittäiseen kurssiin voi paneutua vaikka 45 minuutiksi. Erityisesti käytännön esimerkkeihin panostamisesta on pidetty.”

Academyn opeista on ollut tiimin osaamisen kehittämisen lisäksi myös konkreettista hyötyä esimerkiksi ilmoituskanavan järjestämisen yhteydessä. Kekki kertookin tiimin hyödyntävän Code of Conduct Academyn sisältöjä erityisesti sisäisen valvonnan ja ilmoituskanavien tiimoilta.

”Meillä otettiin reilu vuosi sitten oma ilmoituskanava käyttöön. Saimme Academysta todella hyvää näkemystä whistleblowing-prosessimme määrittämiseen ja prosessin sovittamiseen omaan organisaatioomme. Koulutuksista saa tärkeää tietoa erityisesti kanavan käyttöönottovaihetta ajatellen. Olemme saaneet Academysta myös hyviä vinkkejä erityisesti sisäisen valvonnan kontrollien arviointiin. Vinkkien pohjalta on parannettu omaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikriteeristöä tarkastuksissa. Academysta saa myös ymmärrystä eettisistä periaatteista sekä ideoita niiden jalkauttamiseen ja eettisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä tukea myös konserniyhtiöiden compliance-asioissa.”

Kommunikaatio Code of Conduct Academyn suuntaan on koettu ketteräksi – joskin kommunikoitavaa on ollut hyvin vähän koulutusportaalin selkeyden ja asiakastarpeiden ennakoinnin vuoksi.

”Olette onnistuneet ennakoimaan käyttäjän tarpeita ainakin meidän osaltamme todella hyvin – Academyyn on jäsenyytemme aikana ilmestynyt useita hyödyllisiä verkkokursseja, joita emme itse ole edes osanneet vielä kaivatakaan.”

Imatralla tiedostetaan, että vastuullisuus ei ole päämäärä, vaan matka. Puhe vastuullisuusaiheiden ympärillä on kuitenkin organisaation sisällä kasvanut merkittävästi. Academyn koulutukset ovat herätelleet vastuullisuuskeskustelua myös tiimin sisällä.

”Viitisen vuotta sitten vastuullisuusasioista ei juurikaan ollut edes puhetta – nyt ollaan päästy jo roimasti eteenpäin ja nämä teemat ovat jatkuvasti keskusteluissa. Jo se, että vastuullisuus näkyy arkipuheessa, on todella positiivinen asia. Academyn sisällöt ovat käynnistäneet myös tiimin sisäisiä keskusteluja vastuullisuuteen liittyen.”

Haluatko sinäkin kehittää vastuullisuusosaamista organisaatiossasi? Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821