Näytönsäästäjät pitävät eettiset periaatteet mukana Cityconin arjessa

Toimimme viime syksynä Cityconin kumppanina yrityksen eettisten periaatteiden viestintämateriaalien päivittämisessä ja jalkauttamisessa. Citycon on pohjoismaissa toimiva pörssiyhtiö, joka omistaa ja kehittää monikäyttöisiä kaupunkikeskuksia, joissa yhdistyy vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen.

Cityconilla vastuullisuus nähdään osana arkea ja päivittäistä tekemistä. Pääsimme haastattelemaan Cityconin Senior Legal Counsel Leena Rentolaa eettiseen yrityskulttuuriin ja yhteistyöprojektiimme liittyen. Rentola nostaa Cityconin tärkeiksi vastuullisuusteoiksi erityisesti ympäristön ja yhteisön tukemisen.

”Panostamme kaikessa toiminnassamme kestävään kehitykseen ja otamme erityisesti huomioon lähialueen ja ympäristön, jossa toimimme. Ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset, kuten hiilineutraalius, ovatkin vastuullisuusstrategiamme ytimessä. Pyrimme esimerkiksi itse tuottamaan energiaa, jota keskuksissa käytetään ja olemme saavutettavia ympäristöystävällisillä liikkumismuodoilla.”

Cityconilla on panostettu myös sosiaaliseen vastuullisuuteen esimerkiksi yrityksen eettiset toimintaperiaatteet määrittelevän Code of Conductin avulla. Jokainen uusi työntekijä sitoutetaan Code of Conductiin jo työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Koko henkilöstöä koulutetaan eettisistä periaatteista vuosittain ja myös kumppaneiden odotetaan sitoutuvan periaatteisiin.

”Me haluamme tehdä vastuullisuuden saralla hieman enemmän, kuin vaaditaan. Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei riitä, vaan haluamme kannustaa myös eettiseen toimintaan arjessa. Tänä vuonna olemme panostaneet erityisesti tiimityöskentelyyn. Pandemian jälkimainingeissa haluamme korostaa turvallista työkulttuuria ja hyvää yhdessä tekemisen meininkiä. Kannustammekin kaikkia organisaatiossa kehittämään tiimien välistä yhteistyötä.”

Arjen muistutukset eettisistä periaatteista

Eettisistä periaatteista viestitään myös muilla tavoin, kuin perinteisillä koulutuksilla. Cityconin ja Code of Conduct Companyn yhteistyön tuloksena oli Cityconin eettisiin periaatteisiin pohjautuvien näytönsäästäjien luominen. Projektissa loimme yhdessä koko Cityconin henkilöstölle näytönsäästäjät, joiden avulla viestitään Code of Conductin keskeisistä sisällöistä. Näytönsäästäjät toimivat osana laajempaa eettisten periaatteiden koulutus- ja viestintäkokonaisuutta.

”Näytönsäästäjät ovat todella hyvä tapa viestiä eettisistä toimintatavoistamme. Me haluamme, että vastuullisuus on hyvin konkreettisesti kiinni arjen tekemisessä ja näytönsäästäjien avulla nämä asiat tosiaan pysyvät mielessä jokapäiväisessä työssä.”

Yhteistyö Cityconin ja Code of Conduct Companyn välillä on ollut sujuvaa ja antoisaa. Rentola kuvailee yhteistyötä ja vuorovaikutusta miellyttäväksi ja tarpeelliseksi.

”Aloittaessani nykyisessä tehtävässäni sain kahdelta kollegaltani suosituksia vastuullisuuskumppaneista. He kumpikin – toisistaan tietämättä – suosittelivat minulle Code of Conduct Companya. Jo tämä sai minut aavistelemaan, että homma selvästi toimii.”

Näytönsäästäjiin on lisätty johdon sitaatteja vastuullisuuteen ja eettisiin periaatteisiin sitoutumisesta. Tämä luo Rentolan mukaan sitoutumista organisaation kaikilla tasoilla – kun johto osoittaa sitoumuksensa, myös muiden organisaatiossa on helppo hypätä mukaan. Vastuullisuus on yhteinen asia, jonka eteen tehdään töitä yrityksen jokapäiväisessä arjessa.

Kaipaatko tukea eettisten periaatteiden määrittelyyn tai jalkauttamiseen? Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia