Code of Conduct – puhetta vai tekoja?

Code of Conduct – puhetta vai tekoja?

Code of Conductin eli eettisen ohjeistuksen tärkein tehtävä on tarjota työntekijöille yhteiset pelisäännöt siitä, mikä on organisaatiossa sallittua ja mikä ei; mikä on yhteinen tapa toimia. Yhteisten arvojen mukainen toiminta päivittäisessä työssä on huomattavasti todennäköisempää ja helpompaa, kun yhteiset pelisäännöt on selvästi kuvattu ja viestitty. Ohjeista ei ole kuitenkaan päivittäisessä toiminnassa juuri apua, jos ne ovat vain nettivuilla olevia dokumentteja. Jotta saat eettisen ohjeiston aidosti vastaamaan päivittäistä tekemistä, tulee sinun varmistua että ohjeet on kirjoitettu ja avattu henkilöstölle merkityksellä tavalla.

Mistä eettisissä ohjeissa on kyse?

Code of Conduct, eettiset ohjeet, eettinen ohjeisto, eettinen koodi, liiketoimintaperiaatteet, eettiset toimintaohjeet jne… Kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta: dokumentista, joka linjaa organisaation näkemyksen siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Mikä on meidän yhteinen tapa toimia. Eettinen ohjeisto on kuvaileva dokumentti, jossa määritetään, miten organisaation kannalta tärkeät asiat kuuluu tehdä ja miten asioiden halutaan olevan.

Etiikka, eli ymmärrys siitä, mikä on “oikein” tai “väärin” ja mitä on “hyvä” tai “paha”, perustuu yhteiskunnan vallitseviin arvoihin ja kulttuuriin. Eettinen ohjeisto on organisaatiokohtainen, tilannesidonnainen dokumentti, jossa linjataan millaiseen toimintaan kannustetaan ja millaista käyttäytymistä ei toisaalta hyväksytä työyhteisössä. Eettisten ohjeiden tulisi olla laadittuna organisaation omasta toimintaympäristöstä, omista riskeistä ja relevanttien sidosryhmien vaatimuksista käsin. Kopioiminen naapurilta ei ole paras vaihtoehto, vaan jokaisella organisaatiolla pitäisi olla eettiset ohjeet, jotka on räätälöity omaan toimintaympäristöön.

Mihin eettisiä ohjeita tarvitaan?

Eettisen ja vastuullisen toiminnan kautta on mahdollista rakentaa lojaaleja ja kestäviä työntekijä-, asiakas- ja yhteistyösuhteita. Onnistuneen työntekijäkokemuksen aikaansaamisessa työpaikan eettisyys ja toimintatapojen vastuullisuus ovat avainroolissa. Asiakkaiden asettamat eettisyysvaatimukset voivat olla tärkeä tekijä etenkin kansainvälisessä yhteistyössä, jossa eettinen ohjeisto on perusedellytys yhteistyön syntymiselle ja usein sen mukaista toimintaa myös auditoidaan. Toimittaessa erilaisissa yhteistyöverkostoissa on eettisten linjausten laatimisella helpompi varmistaa, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneita samoihin toiminnan periaatteisiin ja samalla voidaan herättää luottamusta oman toiminnan vastuullisuutta kohtaan.

Eettiset standardit asettavat odotukset jokaisen yksilön toiminnalle työyhteisössä

Sääntöjen tulisi toimia henkilöstön yhteisenä ohjenuorana, kun he päivittäin toimivat organisaation nimissä. Lisäksi toiminnan seuraaminen ja mittaaminen on helpompaa, kun toimintaa voidaan peilata olemassa oleviin pelisääntöihin. Myös väärinkäytöksiin ja epäasialliseen käytökseen on helpompi puuttua, kun odotettu tapa toimia on muodollisesti kuvattu ja viestitty yhteisissä toimintaperiaatteissa.

Ovatko oman organisaatiosi eettiset ohjeet ajan tasalla ja jalkautettuna? Haluatko varmistaa, että omassa organisaatiossasi arvot ja eettiset ohjeet eivät ole pelkkiä sanoja, vaan myös käytännön tekoja? Lue lisää koulutuksistamme.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821