Monimuotoisuus ei ole aina kivaa

Monimuotoisuus ei ole aina kivaa

Monimuotoisuus, inklusiivisuus, rasismi, syrjintä, psykologinen turvallisuus, tiedostamattomat harhat ja mikroaggressiot. Suomalainen työelämä on viime aikoina raottanut silmiään sille, mitä aidosti tasa-arvoinen ja monimuotoinen työyhteisö voisi olla ja minkälaisia ongelmia yhteiskuntaamme vaivaava rakenteellinen rasismi tuo esiin. Uskon, että moni työyhteisö haluaisi edistää reiluja ja tasa-arvoisia työelämän käytäntöjä, mutta työkalut tähän puuttuvat. Tässä artikkelissa haluan tuoda esiin kolme konkreettista ajatusta, jotka huomioimalla meistä jokainen voi olla rakentamassa inklusiivisempaa, monimuotoisempaa ja syrjimättömämpää työelämää Suomessa.

1 Monimuotoisuus on johtamiskysymys

Naiskiintiöt johtoryhmissä, anonyymi rekrytointi ja sukupuolisensitiivisen kielen käyttö työpaikkailmoituksissa – asioita, joita helposti tulee mieleen luetellessamme diversiteettiä lisääviä toimenpiteitä. Nämä ovat kuitenkin lähinnä rekrytointiin ja HR:ään liittyviä kysymyksiä. Monimuotoisuus ei kuitenkaan ole vain rekrytointi- saati brändikysymys. Olennaista on se, miten monimuotoisuutta tukevaa työympäristöä ylläpidetään ja johdetaan. Kyse on ennen kaikkea arjen johtamisesta – ei rekrytointiprosessista.

2 Monimuotoisuus ei aina ole kivaa

Monimuotoisuus lisää tutkimuksen mukaan tuottavuutta ja työhyvinvointia. Monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden huomioiminen niiden lukuisista eduista huolimatta ei kuitenkaan aina ole helppoa, saati kivaa. Se nimittäin pakottaa meidät ihmisinä ja yrityksinä katsomaan peiliin ja arvioimaan rehellisesti omia toimintatapojamme ja ennakkoluulojamme. Uskallan väittää, että jokainen meistä on joskus käyttäytynyt syrjivästi työelämässä – todennäköisimmin huomaamattaan.

Inklusiivisessa työympäristössä erilaisilla taustoilla, temperamenteilla ja ajatusmaailmoilla varustetut ihmiset kohtaavat. Inklusiivisuuden toteutuminen vaatii työtä, kärsivällisyyttä, oman ajattelun haastamista ja jatkuvaa pyrkimystä ymmärtää toisen ajattelutapaa tai näkökulmaa. Kun ideaani ei olekaan enää ylistämässä viisi samoin ajattelevaa kollegaa, joudun argumentoimaan näkemykseni paremmin ja valmistautumaan yllättävään palautteeseen. Huomattavasti helpompi vaihtoehto olisi pyrkiä välttämään konflikteja ja keskittyä palkkaamaan ”cultural fittejä” ja jatkaa omien ideoiden hyväksyttämistä samoin ajattelevilla ihmisillä.

3 Inklusiivisuus vaatii määrätietoista oppimista ja keskustelua

Meillä on tapana ajatella, että lähtökohtaisesti osaamme toimia oikein. Todellisuudessa Suomi on yksi Euroopan syrjivimmistä maista. Suurin osa syrjinnästä tapahtuu tiedostamatta. Vastaavasti aidon monimuotoisuuden ja inkluusion toteutuminen vaatii tiedostettua työskentelyä. Siksi henkilöstön kouluttaminen näistä teemoista on avainroolissa käyttäytymisen muuttamiseen ja tiedostamattomien harhojen tunnistamiseen.

Lue, opi ja keskustele on hyvä ohjenuora, josta jokainen voi lähteä liikkeelle. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja, jotka voivat olla myös tiedostamattomia, mutta näiden tiedostaminen on jo ensiaskel oman käyttäytymisemme muokkaamiselle. Uuden tiedon sisäistäminen ja keskusteleminen voi aluksi tuntua vaikealta ja turhauttavalta, mutta se on ainoa keino voida muuttaa meidän syvään uurrettuja ajatusmallejamme.

Meillä kaikilla on ennakkoluuloja, jotka voivat olla myös tiedostamattomia, mutta näiden tiedostaminen on jo ensiaskel oman käyttäytymisemme muokkaamiselle.

Diversiteettiä käytännön tekoina

Me Code of Conduct Companylla olemme kevään mittaan paljon keskustelleet diversiteetistä ja alitajuntaisista ennakkoluuloista. Jo arvoistamme lähtee ajatus siitä, että jokaisella on lupa tulla töihin omina itsenämme. Emme usko erilliseen työ- ja siviiliminään, vaan uskomme että ihminen on kokonaisuus ja on parhaimmillaan silloin kun saa olla oma, autenttinen itsensä niin töissä kuin kotona. Ei kuitenkaan riitä, että ajatus inklusiivisuudesta on kirjoitettu arvoihimme ja julkaistu nettisivuillamme. Ainakin seuraavat käytännön työssä elävät toimenpiteet auttavat johtamaan diversiteettiä:

  1. Jokainen työntekijämme käy Vastuullisen yrityskulttuurin -koulutusohjelman, johon kuuluvat koulutukset diversiteetista ja psykologisesta turvallisuudesta. Syksyllä koulutusputkeen tulee uutena elementtiä myös tiedostamattomat harhat ja vastuullinen tiimityö.
  2. Palaverikäytäntöihimme kuuluu Leidenschaftilta ylpeydellä kopioitu varhaisen valittamisen malli, jonka mukaan kannustamme tiimiläisiä kertomaan eriävän mielipiteensä ja huolenaiheensa avoimesti, oikea-aikaisesti ja oikealle taholle ja otamme sen rakkaudella vastaan.
  3. Omaan johtamisfilofiaani kuuluu sanoa aina oma mielipiteeni viimeisenä. Myönnän, epäonnistun siinä aika ajoin, mutta periaate auttaa minua kuulemaan herkällä korvalla ihmisiä ympärillä.

Meillä on Suomessa vielä paljon työtä edessä, jotta työkulttuurimme olisi inklusiivisempi ja monimuotoisempi. Uskon vahvasti kuitenkin, että syvällä suomalaisuudessa olevat arvot, jotka liittyvät muiden kunnioittamiseen, oikein toimimiseen ja lähimmäisen rakkauteen, toimivat loistavana perustana diversiteetin edistämiselle suomalaisessa työelämässä.

Haluatko oppia aiheesta lisää?

Sen lisäksi, että otamme diversiteetin ja inklusiivisuuden kehittämisen vakavasti omassa työssämme, haluamme olla auttamassa muita työyhteisöjä. Olemme luoneet jokaiselle työyhteisölle soveltuvan Vastuullinen yrityskulttuuri -verkkokoulutuskokonaisuuden, josta löytyy muun muassa jatkuvasti kasvava koulutusvalikoima diversiteetista, psykologisesta turvallisuudesta ja monesta muusta aiheesta. Lue lisää koulutuksista alla ja lataa myös ilmainen oppaamme aiheesta!

Verkkokoulutus: Diversiteetistä inkluusioon

Lataa ilmainen opas: Diversiteetista inkluusioon

Verkkokoulutus: Psykologinen turvallisuus

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821