Ihmiset yrityskulttuurin ytimessä

Ihmiset yrityskulttuurin ytimessä

Mistä puhumme, kun puhumme kulttuurista? ”Kulttuuri” sellaisenaan on hyvin laaja ja vaikeasti määriteltävä konsepti. Puhuessamme kulttuurista työelämän ja yritysten kontekstissa, sillä viitataan yleensä kaikkeen siihen näkymättömään (ja näkyvään), joka määrittelee esimerkiksi työn tekemisen tavat tietyssä työyhteisössä. Kulttuurin voi nähdä sekä jonain, mitä yrityksellä on että jonain, mitä yritys itsessään on.

Yrityskulttuuri koostuu muun muassa uskomuksista, prosesseista, rituaaleista, arvoista, säännöistä ja suhteista. Myös näkyvät tekijät, kuten pukukoodi, työskentelytilat ja järjestäytyminen työpaikoilla ovat osa yrityksen kulttuuria. Yrityskulttuurin kautta määritellään, miten työtä tehdään. Yrityskulttuurit toimivat myös suhteessa muihin kulttuureihin – esimerkiksi äkillinen kulttuurisen ilmapiirin muutos yhteiskunnallisella tasolla voi vaikuttaa voimakkaastikin yksittäisten organisaatioiden toimintaan. Yrityskulttuurien sisällä on myös alakulttuureja, jotka heijastelevat esimerkiksi erilaisten tiimien toimintaa. Kaikki tämä mahdollistaa yrityksen toiminnan ja ohjailee sen suuntaa.

”Kulttuuri ohjailee sekä ihmisiä että ihmiset kulttuuria.”

Oman kokemukseni mukaan organisaatioiden kulttuurit ovat tulleet näkyväksi erityisesti silloin, kun olen hypännyt kulttuurista toiseen. Kas tässä konkreettinen ja itsestäänselvä esimerkki: uudessa työyhteisössä toimitaan uudella tavalla! On mielenkiintoista huomata, kuinka erilaisten (työ)yhteisöjen kulttuurit konkretisoituvat erityisesti silloin, kun ne vaihtuvat. Kulttuuri ohjaileekin sekä ihmisiä että ihmiset kulttuuria – työyhteisöissä olemme tavalla tai toisella mukana rakentamassa tietynlaista kulttuurista ympäristöä. Samanaikaisesti nämä ympäristöt myös ”rakentavat” meitä.

Mitä on hyvä yrityskulttuuri?

Yrityksen kulttuuri ohjailee kaikkea organisaation tekemistä, suhtauduttiin siihen millä tavalla tahansa. Kulttuurit ovat jatkuvasti muutoksessa tahtomattammekin, mutta niitä voidaan myös aktiivisesti johtaa ja luoda. Kulttuuria ehdottomasti kannattaakin johtaa: se on olennainen osa jokaisen organisaation tai työyhteisön toimintaa aina jokapäiväisistä toiminnoista brändimielikuviin. Kulttuurin johtaminen tapahtuu kuitenkin ruohonjuuritasolla, juurikin jokapäiväisessä työssä ja työskentelyn tapojen määrittelyssä. ”Hyvä” yrityskulttuuri on tietenkin subjektiivinen käsite ja se voi tarkoittaa eri asioita erilaisille organisaatioille ja ihmisille.

Yrityskulttuurin toimivuuden tärkeimpinä mittareina voikin pitää heitä, jotka kunkin organisaation muodostavat – ihmisiä. Esimerkiksi työntekijä- ja asiakaskokemuksen merkitys yritysten toiminnassa ja menestyksessä korostuu jatkuvasti. Monimutkaisinkin organisaatio on loppuviimein ryhmä ihmisiä, jotka toimivat eri tavoin, mutta tietyssä kulttuurisessa ympäristössä yhteistä päämäärää kohti. Itse pidänkin hyvänä sellaista yrityskulttuuria, jossa ihmisyys ja inhimillisyys on nostettu kaiken tekemisen keskiöön.

Kirjoittaja on Code of Conduct Companyn viestintä- ja kulttuuriasiantuntija ja kulttuurinsa tuotos.

Ota yhteyttä

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia