Kun Code of Conduct jää pöytälaatikkoon

Kun Code of Conduct jää pöytälaatikkoon

Kuvittele tilanne: olet juuri vienyt maaliin organisaatiosi eettisten periaatteiden luomisprosessin. Valmiina ei ole pelkästään itse periaatteet, vaan myös verkkokoulutus koko henkilöstölle, jossa on tarkoitus pureutua syvemmälle käytäntöön. Koulutus toistetaan vuoden tai kahden välein. Kyllähän säännöllisen verkkokurssin tulisi taata, että viesti eettisistä periaatteista menee henkilöstölle perille!

Kuulostaako tutulta? Edelleen monissa organisaatioissa eettisten periaatteiden laatimiseen käytetään rutkasti aikaa ja vaivaa, mutta lopputuloksesta saattavat jäädä autuaan tietämättömäksi jopa omat työntekijät. ”Joo, kyllä mun piti firmaan tullessani joku koulutus tehdä…”, on melko tyypillinen lausahdus työntekijältä, jolta kysytään, mitä tämä työnantajansa eettisistä periaatteista ajattelee.

Eettiset periaatteet eli Code of Conduct asettaa organisaation jäsenille yhteiset pelisäännöt esimerkiksi työpaikkakäyttäytymisen ja eettisesti kestävien liiketoimintatapojen osalta. Itse eettiset sitoumukset ovat lähes poikkeuksetta hyvin selkeitä – todetaan nollatoleranssia korruptiolle, muistutetaan tietosuojakäytännöistä, kielletään syrjintä ja muu epäasiallinen käytös. Mutta periaatteiden todeksi eläminen ei välttämättä olekaan niin suoraviivaista.

Code of Conductista viestittäessä vain taivas on rajana

Huolella laadittu Code of Conduct ja vaikuttavalla tavalla toteutettu verkkokoulutus ovat hyvä lähtökohta eettisten periaatteiden kouluttamiseen, mutta ne eivät vielä yksinään anna avainta onneen. Organisaatioissa ei voida tuudittautua siihen, että kerran vuodessa toistettava kurssi takaa eettisesti kestävän toiminnan. Siksi eettisten periaatteiden tulisi olla jatkuvasti mukana keskusteluissa ja niitä tulisi kouluttaa ja viestiä henkilöstölle mahdollisimman monipuolisesti erilaisia kanavia ja tapoja avuksi käyttäen.

Verkkokoulutuksen lisäksi yksi tapa tuoda eettiset periaatteet organisaation jäsenten arkeen on digitaalisena tai fyysisenä Code of Conduct -käsikirjana, joka auttaa henkilöstöä soveltamaan eettisiä periaatteita arjen työssään esimerkiksi tosielämän esimerkkien kautta. (Verkko)koulutus ja käytännön käsikirja ovatkin yleensä oiva startti periaatteiden implementoinnille, mutta oleellista on ymmärtää, että eettisistä periaatteista viestimisen tulisi olla systemaattista ja jatkuvaa työtä.

Eettisistä periaatteista viestittäessä Code of Conduct tulisi viedä mahdollisimman laajalti eri foorumeihin ja organisaatiossa käytäviin keskusteluihin – organisaation eettisiä periaatteita voi ja kannattaa tuoda esiin niin työpaikan käytävillä, intranetissä, verkkosivuilla, taukotiloissa, koulutuksissa, pikkujouluissa… you name it! Keskeistä on, että eettiset periaatteet istutetaan osaksi koko organisaation toimintaa ja kaikkia sen prosesseja. Näin eettisesti kestävä toiminta on kaiken perusta, ei mikään mukava extrajuttu.

Kohtaamisia kasvokkain ei voi korvata

Eettisistä periaatteista viestimiseen voi ja kannattaakin käyttää luovia, sekä digitaalisia että fyysisiä muotoja. Viestintäkeinoja on monia – eettisistä periaatteista viestiessä oikeastaan vain taivas on rajana. Me esimerkiksi olemme toteuttaneet asiakkaidemme kanssa verkkokoulutusten ja käsikirjojen lisäksi muun muassa pelikortteja, näytönsäästäjiä, mobiilipelejä, sarjakuvia sekä animaatioita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös kasvotusten tapahtuvaan keskusteluun eettisistä periaatteista organisaation sisällä kannattaa panostaa. Kun puhutaan eettisesti kestävästä organisaatiokulttuurista, ei välttämättä ole lainkaan yksioikoista, mitä ”eettisyys” kullekin kussakin tilanteessa tarkoittaa. Siksi on tärkeää pohtia yhdessä, miltä eettisesti kestävä toimintakulttuuri oman organisaation kohdalla näyttää.

Tätä pohdintaa voi harjoittaa esimerkiksi työpajatyöskentelyn avulla – tällaisessa foorumissa päästään sukeltamaan syvemmälle oman organisaation eettisiin periaatteisiin, tai ylipäänsä siihen, miten me ihmiset työelämässä käytämme eettistä harkintaa ja teemme päätöksiä. Tällaiset kohtaamiset tuovat eettiset periaatteet käytäntöön ja auttavat organisaation jäseniä yhdistämään ne aitoihin arjessa eteen tuleviin tilanteisiin.

Eettisiä periaatteita ei tulisi kaivaa esiin vasta sitten, kun asiat ovat menneet pieleen. Sen sijaan ne pitäisi olla jatkuvasti mukana päätöksenteossa ja esillä työn arjessa kestävien valintojen tekemisen tukena. Tämä kannattaa huomioida myös esimerkeissä, joita verkkokursseihin ja käsikirjoihin käsikirjoitetaan. Varmaa on ainakin se, että jos eettiset periaatteet jäävät työntekijöille epämääräisiksi tai tuntemattomiksi, riski niiden rikkomiselle kasvaa. Organisaatioiden kannattaakin varmistaa viestintä- ja koulutuspanostuksillaan, että eettiset periaatteet näkyvät ja kuuluvat henkilöstön arjessa jatkuvasti, ja että jokainen organisaatiossa ymmärtää, mitä eettiset periaatteet heidän työssään tarkoittavat.


Kaipaatko tukea eettisten periaatteiden laatimisessa, viestimisessä tai kouluttamisessa?
Autamme mielellämme!

Toimimme eettisten periaatteiden muotoilijoina ja sanoittajina sekä vastaamme koko prosessin fasilitoimisesta ja johtamisesta. Autamme viemään eettiset periaatteet organisaatiosi arkeen erilaisten viestinnällisten materiaalien, koulutusten ja työpajojen keinoin.

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821