Hyvä hallintotapa on kestävän organisaation perusedellytys

GRC on kehys, jonka tarkoituksena on varmistaa, että organisaatio toimii tehokkaasti, turvallisesti ja lain sekä sisäisten vaatimusten mukaisesti. Kaikkien näiden toimien tulee olla mitoitettu organisaation liiketoimintaan ja toimintaympäristöön, jotta vältytään turhalta byrokratialta.

Governance

Jokaisesta organisaatiosta löytyy hyvän hallintotavan elementtejä, vaikkei virallista hallintojärjestelmää olisikaan olemassa. Niiden avulla organisaatiota johdetaan ja valvotaan siten, että kaikkien sidosryhmien edut otetaan huomioon.

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi arvojen muotoilussa, kontrollien kartoittamisessa ja kirjaamisessa, politiikkojen laatimisessa ja jalkauttamisessa sekä whistleblowing-kanavan pystyttämisessä ja väärinkäytöstutkintaprosessin kehittämisessä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla ja hallitsemalla sen kohtaamia mahdollisuuksia ja epävarmuuksia.

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi laatimalla riskikartoituksia, sparraamalla johtoa riskienhallinnan järjestämisestä organisaatioon sopivaksi sekä kouluttamalla johtoa, riskienhallintatiimiä tai koko organisaatiota.

Compliance

Tuloksellinen compliance-ohjelma auttaa johtoa varmistamaan, että organisaatio toimii vastuullisesti ja lainmukaisesti.

Autamme asiakkaita esimerkiksi eettisten ja compliance-riskien arvioinnissa, compliance-koulutuksilla ja -viestinnällä sekä compliance-ohjelman pystyttämisessä, roadmapin laatimisessa ja governance-rakenteen luomisessa.

Saimme Niinan avulla kartoitettua compliance-toimintomme alle kuuluvien toimintojen nykytilaa ja laadittua konkreettisen toimintasuunnitelman niiden kehittämiseksi seuraavien vuosien aikana. Voimme lämpimästi suositella Niinaa ja Code of Conduct Companya vastaaviin toimeksiantoihin.

CFO, 3stepIT

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821