Academyn verkkokoulutukset

 • Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 1: Taloudellinen vastuullisuus

  Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 1: Taloudellinen vastuullisuus
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 3: Keskeiset politiikat ja ohjeet

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 3: Keskeiset politiikat ja ohjeet
 • Eettisen stressin hallinnalla kohti parempaa työhyvinvointia

  Eettisen stressin hallinnalla kohti parempaa työhyvinvointia
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 4: Koulutus ja viestintä

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 4: Koulutus ja viestintä
 • Riskienhallinta käytännössä, osa 1: Johdanto riskienhallintaan

  Riskienhallinta käytännössä, osa 1: Johdanto riskienhallintaan
 • Riskienhallinta käytännössä, osa 2: Riskienhallinnan käsitteistö tutuksi

  Riskienhallinta käytännössä, osa 2: Riskienhallinnan käsitteistö tutuksi
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 5: Ilmoituskanavat ja sisäiset tutkinnat

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 5: Ilmoituskanavat ja sisäiset tutkinnat
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 6: Ohjelman seuranta ja raportointi

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 6: Ohjelman seuranta ja raportointi
 • Ihmisoikeusriskien hallinta organisaatioissa

  Ihmisoikeusriskien hallinta organisaatioissa
 • Tunneäly työpaikoilla

  Tunneäly työpaikoilla
 • Riskienhallinta käytännössä, osa 3: Riskienhallinnan toteuttaminen

  Riskienhallinta käytännössä, osa 3: Riskienhallinnan toteuttaminen
 • Riskienhallinta käytännössä, osa 4: Riskienhallintaprosessin arviointi ja kehittäminen

  Riskienhallinta käytännössä, osa 4: Riskienhallintaprosessin arviointi ja kehittäminen
 • Riskienhallinta käytännössä, osa 5: Jatkuvuussuunnittelu

  Riskienhallinta käytännössä, osa 5: Jatkuvuussuunnittelu
 • Tiedostamattomat ennakkokäsitykset

  Tiedostamattomat ennakkokäsitykset
 • Sisäinen tarkastus, osa 1: Sisäisen tarkastajan tehtävä, asema ja käytännön organisoituminen

  Sisäinen tarkastus, osa 1: Sisäisen tarkastajan tehtävä, asema ja käytännön organisoituminen
 • Sisäinen tarkastus, osa 2: Sisäisen tarkastajan ammattistandardit ja eettiset ohjeet

  Sisäinen tarkastus, osa 2: Sisäisen tarkastajan ammattistandardit ja eettiset ohjeet
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 2: Compliance-riskien arviointi

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 2: Compliance-riskien arviointi
 • Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 2: Sosiaalinen vastuullisuus

  Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 2: Sosiaalinen vastuullisuus
 • Sisäinen tarkastus, osa 3: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset

  Sisäinen tarkastus, osa 3: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset
 • Sisäinen tarkastus, osa 4: Sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja tarkastusmenetelmät

  Sisäinen tarkastus, osa 4: Sisäisen tarkastuksen suunnittelu ja tarkastusmenetelmät
 • Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 3: Ympäristövastuu

  Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 3: Ympäristövastuu
 • Sisäinen tarkastus, osa 5: Tarkastuksen käytännön toteutus, raportointi ja tulosten seuranta

  Sisäinen tarkastus, osa 5: Tarkastuksen käytännön toteutus, raportointi ja tulosten seuranta
 • Ilmoituskanavat ja ilmoittajansuojalaki

  Ilmoituskanavat ja ilmoittajansuojalaki
 • Rahanpesun ja terrorismirahoituksen estäminen

  Rahanpesun ja terrorismirahoituksen estäminen
 • Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta pk-yrityksissä

  Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta pk-yrityksissä
 • Sisäinen tarkastus, osa 6: Sisäisen tarkastuksen johtaminen

  Sisäinen tarkastus, osa 6: Sisäisen tarkastuksen johtaminen
 • Code of Conduct pähkinänkuoressa

  Code of Conduct pähkinänkuoressa
 • D&I-koulutuskokonaisuus, osa 1: Diversiteetin ja inkluusion perusteet

  D&I-koulutuskokonaisuus, osa 1: Diversiteetin ja inkluusion perusteet
 • D&I-koulutuskokonaisuus, osa 2: Monimuotoisuusjohtaminen

  D&I-koulutuskokonaisuus, osa 2: Monimuotoisuusjohtaminen
 • Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 4: Sosiaalinen vastuullisuus yritysten arjessa

  Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, osa 4: Sosiaalinen vastuullisuus yritysten arjessa
 • Kestävyysraportointi (CSRD)

  Kestävyysraportointi (CSRD)
 • Sisäinen valvonta hankinnoissa

  Sisäinen valvonta hankinnoissa
 • Eettisten periaatteiden kirkastaminen kriisin keskellä

  Eettisten periaatteiden kirkastaminen kriisin keskellä
 • Miten valmistautua EU:n whistleblowing-direktiiviin?

  Miten valmistautua EU:n whistleblowing-direktiiviin?
 • Eettisten periaatteiden laatiminen ja jalkauttaminen

  Eettisten periaatteiden laatiminen ja jalkauttaminen
 • Eettinen päätöksenteko työelämässä

  Eettinen päätöksenteko työelämässä
 • Compliancen perusteet (90 min)

  Compliancen perusteet (90 min)
 • Väärinkäytösten ehkäisy ja tunnistaminen

  Väärinkäytösten ehkäisy ja tunnistaminen
 • Eettisen yrityskulttuurin johtaminen

  Eettisen yrityskulttuurin johtaminen
 • Sisäisen valvonnan järjestäminen pk-yrityksessä

  Sisäisen valvonnan järjestäminen pk-yrityksessä
 • Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, intro: Miksi yritysvastuu kannattaa ja miten lähteä liikkeelle?

  Yritysvastuun koulutuskokonaisuus, intro: Miksi yritysvastuu kannattaa ja miten lähteä liikkeelle?
 • Diversiteetistä inkluusioon – monimuotoisuuden edistäminen työpaikalla

  Diversiteetistä inkluusioon – monimuotoisuuden edistäminen työpaikalla
 • Sisäinen tarkastus – mitä, miksi ja miten?

  Sisäinen tarkastus – mitä, miksi ja miten?
 • Korruptiontorjunta

  Korruptiontorjunta
 • Taloushallinnon sisäinen valvonta

  Taloushallinnon sisäinen valvonta
 • Häirintä & syrjintä työpaikalla – tiedosta, tunnista ja ehkäise

  Häirintä & syrjintä työpaikalla – tiedosta, tunnista ja ehkäise
 • Eettiset toimintaohjelmat käytännössä

  Eettiset toimintaohjelmat käytännössä
 • Vastuullisuusriskien hallinta liikekumppanuuksissa

  Vastuullisuusriskien hallinta liikekumppanuuksissa
 • Väärinkäytöstutkinnan ABC

  Väärinkäytöstutkinnan ABC
 • Sisäinen valvonta henkilöstöhallinnossa

  Sisäinen valvonta henkilöstöhallinnossa
 • Vastuullinen tiimityö

  Vastuullinen tiimityö
 • Esihenkilön työkalupakki eettiseen johtamiseen

  Esihenkilön työkalupakki eettiseen johtamiseen
 • Eturistiriidat työpaikalla – tiedostaminen, tunnistaminen ja käsittely

  Eturistiriidat työpaikalla – tiedostaminen, tunnistaminen ja käsittely
 • Compliancea HR-ammattilaiselle

  Compliancea HR-ammattilaiselle
 • Compliancen perusteet (70 min)

  Compliancen perusteet (70 min)
 • Vastuullisuus myyntityössä

  Vastuullisuus myyntityössä
 • Sisäisen valvonnan perusteet, osa 1: Ohjausympäristö

  Sisäisen valvonnan perusteet, osa 1: Ohjausympäristö
 • Sisäisen valvonnan perusteet, osa 2: Riskien arviointi

  Sisäisen valvonnan perusteet, osa 2: Riskien arviointi
 • Sisäisen valvonnan perusteet, osa 3: Ohjeet ja menettelytavat

  Sisäisen valvonnan perusteet, osa 3: Ohjeet ja menettelytavat
 • Sisäisen valvonnan perusteet, osa 4: Informaatio ja tiedonkulku

  Sisäisen valvonnan perusteet, osa 4: Informaatio ja tiedonkulku
 • Sisäisen valvonnan perusteet, osa 5: Seuranta

  Sisäisen valvonnan perusteet, osa 5: Seuranta
 • Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 1: Compliancen organisointi

  Compliance-ohjelmat käytännössä, osa 1: Compliancen organisointi

Ota yhteyttä

Code of Conduct Company.

Postiosoite: Tiilimäki 24 A 1,
00330 Helsinki, Finland

Käyntiosoite: Bulevardi 21 (sopimuksen mukaan)

info@codeofconduct.fi
tel. +358 50 486 9821

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia