Screenshot 2020-03-29 at 15.34.41.png

ASPO: Compliance -verkkokoulutusta henkilöstölle

Päivitimme Aspon koko kansainväliselle henkilöstölle suunnatun verkkoukoulutuksen uudistetusta Code of Conductista. Lisäksi laadimme erillisen verkkokoulutuksen compliance-ohjelman perusteista.

 

Koulutuksissa käytettiin animaatioita, interaktiivisia harjoituksia ja käytännön esimerkkejä teorian tukena.

istekki_logo_rgb_varillinen_slogan_900px

ISTEKKI: EETTISTEN PERIAATTEIDEN RAKENTAMINEN

Niina antoi erinomaista tukea kokonaisuuden eteenpäin viemisessä ja pystyi hyvin käytännönläheisesti ja oikeaan suuntaan ohjaten valmentamaan sekä johtoryhmää että esimiehiä. Niinan ihmisläheinen ja lämminhenkinen tapa lähestyä asiaa ja organisaatiota on omiaan luomaan avoimen ilmapiirin eettisistä periaatteista keskustelulle.”

 

Laura Ylitalo, Istekki Oy:n hallintojohtaja

kuva (3).png

UPONOR: COMPLIANCE-OHJELMAN SPARRAUS

”Code of Conduct Company toimi kumppaninamme compliance -toiminnon kehittämisessä. Sparrauksen aikana pohdimme compliance-toiminnon organisointiin ja roolitukseen sekä compliance-ohjelman roadmapin rakentamiseen liittyviä avainkysymyksiä. Niinan kokemus ja näkemys auttoivat selkeyttämään rooleja ja vastuita sekä priorisoimaan tulevia compliance-hankkeita."

 

Aija Häkli, Director, Internal Controls and Compliance, Uponor Oyj

3STEP IT: COMPLIANCE-OHJELMA ROADMAP

"Saimme Niinan avulla kartoitettua compliance-toimintomme alle kuuluvien toimintojen nykytilaa ja laadittua konkreettisen toimintasuunnitelman niiden kehittämiseksi seuraavien vuosien aikana. Voimme lämpimästi suositella Niinaa ja Code of Conduct Companya vastaaviin toimeksiantoihin”

CFO, 3 Step IT Group Oy

SIlmäasema: Sisäisen tarkastuksen STRATEGINEN KEHITYS

Niinan avustuksella sisäisen tarkastuksen toimintamme kehittyi systemaattisemmaksi ja saimme konkreettisen etenemismallin tuleville vuosille sisäisen riskienhallinnan ja jatkuvan sisäisen valvonnan kehittämiseen. Voin lämpimästi suositella Niina Ratsulaa ja Code of Conduct Companya vastaaviin toimeksiantoihin.”

 

CFO, Silmäasema Oyj​

IMATRAN KAUPUNKI: EETTISET PERIAATTET

Vedimme Imatran kaupungille workshopin, jonka pohjalta määriteltiin kaupungin eettiset periaatteet. "Projektin yksi tavoitteista oli osallistaa workshopin osallistujat pohtimaan eettisten käytäntöjen tarvetta ja merkitystä oman työnsä ja edustamansa organisaation kannalta. Tässä tehtävässä Niina onnistui hyvin ja voimmekin suositella yhteistyötä Code of Conduct Companyn kanssa vastaaviin projekteihin."

Kaisa Heino, apulaiskaupunginjohtaja

FUTURICE: OUR CULTURE IS OUR CODE OF CONDUCT

Kuvasimme Futuricen kanssa videon, joka kertoo mitä "Our culture is our code of conduct" tarkoittaa.

Code of conduct -peli henkilöstölle

"Lanseerasimme työntekijöillemme suunnatun interaktiivisen Code of Conduct -pelin, jonka sisällön Niina tuotti. Sisältö vastasi erinomaisesti odotuksiamme. Niinan kokemus ja  käytännönläheinen ote näkyi lopputuloksessa. Projekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja yhteistyö Niinan kanssa oli hyvin sujuvaa ja joustavaa."

Lakimies, kansainvälinen pörssiyhtiö

KAMUX: Eettisyydestä vauhtia liiketoimintaan

"Code of Conduct Company toimi kumppaninamme projektissa, jonka tavoitteena oli ymmärtää laajasti prosessiemme sisäisen valvonnan tilaa, sekä yhtiön Code of Conductin ja muiden sisäisten ohjeistustemme jalkauttamisen onnistumista.Voin lämpimästi suositella Niina Ratsulaa / Code of Conduct Companya kumppaniksi vastaaviin projekteihin."

Satu Otala, viestintäjohtaja, KAMUX

CONTACT

--

NIINA RATSULA

Ethics & Compliance Adviser

CEO & Founder of Code of Conduct Company Oy

--

niina.ratsula(a)codeofconduct.fi
www.codeofconduct.fi

tel. +35850 486 9821

  • Black YouTube Icon
  • Facebook - Black Circle
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Twitter - Black Circle

© 2020 Code of Conduct Company | Y-tunnus 2369201-1 | Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki, Finland | Tietosuoja